Styrer pengesekken: Velferdstinget fordeler rundt en fjerdedel av studentenes semesteravgift. Her sitter arbeidsutvalget og følger nøye med på debatten som utspilte seg forrige tildelingsmøte.

La oss ta diskusjonen der den hører hjemme

Velferdstingets arbeidsutvalg mener BI-representantene Pia Ottilia Danielsen og Carina Godou presenterer påstander som er direkte feil.

Publisert Sist oppdatert

At [BI-representantene opplevde vårt forrige innlegg som angripende og avvisende er veldig synd.](4) Som vi også sa [i forrige innlegg](3) vil arbeidsutvalget alltid ønske diskusjoner om organisasjon, drift og arbeidsoppgaver velkommen, men likevel ser vi oss nødt til å svare når premissene som legges ikke samsvarer med vår virkelighet, og påstander som presenteres som faktum er direkte feil.

Bakgrunn: Kulturkalenderen til SiO har kostet studentene millioner

De Ru slo tilbake: Tom retorikk og feilslått politikk

For eksempel har ingen i Velferdstingets arbeidsutvalg brukt arbeidstiden på noe annet enn velferdstingsarbeid. Hvor representantene har fått at vi følger heltidsstudier ved siden av fra vet ikke vi – den i arbeidsutvalget som har lagt ned mest innsats i studier dette semesteret tok 10 symbolske poeng for å beholde studieplassen sin, og benyttet sine lovfestede feriedager for å arbeide med dette. Vi følger også arbeidsmiljøloven på alle andre områder, noe som vil si at når noen har jobbet syv dager i strekk (eksempelvis ved å ha deltatt på et helgeseminar) har man full rett til å avspasere de timene man har jobbet utover de vanlige 37,5 timene. Vi synes heller ikke helgearbeid er optimalt, men dette er en nødvendighet når mye møteaktivitet tilfaller helgene. Til orientering snitter fremdeles alle AU-medlemmene på mer enn normert arbeidstid per uke.

At det har vært fem ViN-samlinger i 2017 stemmer heller ikke. I år har det vært tre ordinære samlinger, pluss én mindre samling hvor ViN-lederne som skulle på NSOs landsmøte (og dermed uansett var i Oslo) samlet seg noen timer for å diskutere. Hvorfor vi mener disse møtene er viktige redegjorde vi for i vårt forrige innlegg. Berlin-turen det forrige arbeidsutvalget tok er en prioritering de selv fattet. Dette kan vi dermed ikke svare for selv, men det sittende arbeidsutvalget kommer ikke til å prioritere en slik tur. Arbeidsutvalgene har en mindre konto til trivselsskapende aktiviteter gjennom året for å sørge for et hyggelig arbeidsmiljø. Det er herfra midlene til overlappsturen i København ble hentet.

Gjennom året finnes det mange muligheter for å ta disse diskusjonene i Velferdstinget, blant annet gjennom den kommende behandlingen av budsjettet for 2018 på vårseminaret og tildelingsmøtet i oktober, hvor Velferdstingets budsjettsøknad behandles hver høst. Det eneste kuttforslaget til Velferdstingets driftsbudsjett denne høsten ble faktisk innsendt av en av innleggsforfatterne fra BI selv, men hun valgte senere å trekke forslaget. Dermed fantes det heller ingen andre innsigelser mot Velferdstingets budsjett på dette møtet, noe vi tolket som at representantene anså vårt kostnadsnivå som forsvarlig sammenliknet med jobben vi gjør. Dersom dette ikke lenger stemmer er representantene nødt til å fremme endringsforslag, noe de altså har mulighet til allerede på neste møte.

Arbeidsutvalget har også signalisert at vi ønsker en gjennomgang av vårt eget mandat i løpet av våren. Med andre ord får BI-representantene minst to muligheter i løpet av våren til å komme med innspill til hvilke arbeidsoppgaver de ønsker og ikke ønsker at arbeidsutvalget skal ha. I disse tider er det jo svært populært å diskutere medlemskap i diverse organisasjoner, så dette kan jo være en god arena å diskutere Velferdstingets ViN-samarbeid på. Representantene er også velkomne til å melde inn eventueltsaker til møtene dersom dette ikke er nok.

Vi håper at dette videre kan være en diskusjon som tas i Velferdstinget. Da kan man sørge for at premissene legges på et presist grunnlag og at alle representantene får mulighet til å si sitt, slik at BI-representantene kan få en skikkelig og rettferdig behandling av sine forslag.

Elisabeth Holien

Leder

Jeanette Viken

Nestleder

Fam Karine Heer Aas

Kommunikasjonsansvarlig

Linn Skyum

Politikk- og medieansvarlig

Powered by Labrador CMS