Vanvittig pengebruk tåkelegges av studentenes øverste tillitsvalgte

Velferdstingets arbeidsutvalg er nødt til å forholde seg til tilbakemeldinger fra studentene og i hvert fall ikke angripe dem.

Publisert Sist oppdatert

[Det er synd at arbeidsutvalget](3) og [Kaja Elisabeth de Ru](2) er mer opptatt av å forsvare selve handlingsplanen enn å diskutere problemstillingen, som er den enorme pengebruken på studentenes regning. Deres argumentasjon baserer seg på at vi vedtok handlingsplanen, noe de vet er direkte feil da ingen av oss var delegater på tidspunktet denne ble vedtatt. Selv om det er uviktig hvem som har vedtatt handlingsplanen, bruker de dette til å tåkelegge den faktiske problemstillingen. At arbeidsutvalget ikke tar til seg kritikken de får, er bekymringsverdig. Snubler de i sine egne ord for å unngå å ta stilling til det vi egentlig kritiserer?

Bakgrunn: Kulturkalenderen til SiO har kostet studentene millioner

Arbeidsutvalget hevder at vi argumenterer på et vaklende grunnlag, med en manglende virkelighetsoppfatning. Vi har derfor gått grundig gjennom alle innmeldte orienteringer i 2017, samt budsjettene til Velferdstinget. På bakgrunn av dette ønsker vi å belyse unødvendig ressursbruk tilknyttet arbeidsutvalget:

I løpet av et år har de deltatt på totalt fem helgesamlinger med Velferdstingene i Norge, som arrangeres hver gang en av de velger en ny leder. Etter et behov for å «reise bort fra kontoret og forstyrrende momenter» ble det videre arrangert en evalueringstur til Berlin hvor også sekretariatet ble med. Selve overlappingsturen mellom avtroppende og påtroppende arbeidsutvalg fant sted en weekend i København. Det som også er verdt å merke seg er at de har tatt ut avspasering etter de fleste helgesamlingene. Så er virkelig dette grunnlaget vårt så vaklende som de hevder?

Mange vil mene at vi er heldige som kan «kjøpe ut» fire studenter slik at de får anledning til å jobbe med studentpolitikken på fulltid, noe som for så vidt er sant. Da kan det jo være greit å opplyse om at alle i nåværende arbeidsutvalg følger bachelor- eller masterprogram på fulltid. Så da kan man jo da spørre seg hvorvidt de faktisk prioriterer tiden sin på vervet de har fått tillit til.

Etter såpass mange helgesamlinger, avspasering og studieprogresjon er det vel ikke så mye tid igjen for å drive med faktisk studentpolitikk?

Systemet per i dag tillater arbeidsutvalget å sløse med penger. Samtidig er det ikke rart at få tør å ta opp denne problemstillingen når de ser hvordan motstridende meninger blir møtt. At nåværende og tidligere medlemmer av AU misbruker makten sin til å angripe oss for tilbakemeldingen, samtidig som at de avfeier problemet vi presenterer er svært bekymringsverdig. En maktallianse med tillitsvalgte som ikke evner å ta til seg tilbakemeldinger, og som legger premisser for hva som er tillatt å diskutere svekker studentdemokratiet.

Powered by Labrador CMS