20.000 ekstra til studentene

Publisert

Studentene klarer ikke å holde tritt med den økonomiske utviklingen. Bolig- og hybelpriser har eksplodert de siste årene.Regjeringen og Stortinget må hever totalrammene til studentene fra 80.000 kroner til 100.000 kroner i året. Stipendandelen må heves fra 25.000 kroner til 40.000 kroner.

Studiefinansieringen skal gi enhver anledning til å være heltidsstudent. I dag jobber halvparten av Norges studenter ved siden av studiene. Det innebærer at over halvparten av de norske studentene er mer bekymret for økonomien og har mer fokus på hvordan de skal klare å betale regninger enn på akademiske problemstillinger.

Regjeringen og Stortinget tar feil når de tror at studentene klarer seg med 80.000 kroner i lån og stipend

Regjeringen og Stortinget tar feil når de tror at studentene klarer seg med 80.000 kroner i lån og stipend. Unge yrkespolitikere som kultur- og kirkeminister Trond Giske og Høyres stortingsrepresentant André O. Dahl har skaffet seg årsinntekter på mange hundre tusen kroner som yrkespolitikere mens studenter i samme alder sliter med å klare seg. Det er utidig når Giske vil gi noen hundrelapper ekstra i året til studentene, mens Dahl skriker opp om at studentene syter. Studentene syter ikke, de opplever at lån og stipend ikke holder tritt med utgiftsveksten.

Det er alvorlige svakheter ved studiefinansieringa. Personer over 25 år får ikke reisestipend. Verst går dette ut over studenter med barn og bopel en annen plass enn studiestedet, og det går hardt utover personer som må inn til en by for å studere, og derfor må ha to husholdninger. Voksne med barn må ha samme mulighet til å besøke familien som studenter under 25 år. Vi har bedt statsråd Øystein Djupedal rette opp denne svakheten.

Vårt og studentorganisasjonenes forslag er å gi alle reisestipend. Dagens reisestipend er både aldersdiskriminerende og familiediskriminerende. Når man vet at de fleste samboende med barn også mister forsørgerstipendet fordi samboinntekten er for høy, er det svært vanskelig for studenter, særlig fra distriktene, å ta seg utdanning.

Vi har også bedt kunnskapsministeren ta et initiativ når det gjelder skattereglene for studenter med to husholdninger. Slik systemet er får ikke studenter fradrag for den ene av de to husholdningene, og heller ikke pendlerfradrag, fradrag de ville fått hvis de var yrkesaktive med to bosteder eller studerte via omskoleringsopplegg. Studentene får med andre ord ikke fradrag fordi de er studenter.

Vi er glad for at kunnskapsministeren tar med seg disse problemstillingene i arbeidet med studiefinansieringen. En revisjon av studiefinansieringen haster. Den bør inn i statsbudsjettet i høst.

Powered by Labrador CMS