Det må stilles tydelige forventninger til studentene

Alle studenter skal kunne studere på heltid uavhengig av studieretning. Dette må programplan og faglige krav gjenspeile.

Publisert Sist oppdatert

På lederplass i forrige ukes Universitas oppfordrer avisen til forskjellsbehandling av studenter basert på valg av studium.Premisset om at studentene ikke kan leve på studielånet er alle enige i. Forslaget om å forskjellsbehandle studenter etter tidsbruk kan man imidlertid legge trygt tilbake i skuffen. Her starter Universitas i feil ende av problemet. Utfordringen ligger ikke i at vi har en universell studiestøtteordning som skal legge grunnlaget for lik tilgang til høyere utdanning.

Utfordringen ligger i at forskjellen mellom de faglige kravene som stilles er for stor. Intensjonen bak studiestøtteordningen slik den ligger i dag er at alle studenter skal ha muligheten til å studere på heltid uavhengig av studieretning. Da må programplaner, læringsutbyttebeskrivelser og de faglige kravene gjenspeile dette.

Løsningen er ikke å si at noen studier er viktigere enn noen andre for så å differensiere studiestøtten. En del av løsningen må være at det stilles tydelige faglige krav og forventninger til studenter ved alle studier. En annen del av løsningen er nettopp å fortsette kampen for å sikre at alle får muligheten til å studere på heltid.

Vi ønsker at alle studenter skal få brukt sitt fulle potensiale, uavhengig av studieretning. Skal vi få til det er vi avhengig av at institusjonen stiller tydelige faglige krav. Dette må skje i samspill med at regjeringen tar et tak for en betydelig økning i den generelle studiestøtten slik at deltidsjobben ikke blir førsteprioriteten.

KD har all grunn til å lytte, men ikke til Universitas. De må lytte til de studentene som ikke blir stilt nok faglige krav til, som ikke blir godt nok fulgt opp og som i alt for liten grad får organisert undervisningsaktivitet på sine studier. Det må være i kunnskapsdepartementets interesse å sikre at vi har høye ambisjoner på vegne av landets studenter.

Powered by Labrador CMS