Økt støtte: Winquist mener studiestøtten burde økes til det punktet at man slipper å leve i fattigdom om man ikke jobber.

– Fulltidsstudenten er mer enn en god investering

– For å kunne være fulltidsstudent er man enten nødt til leve underernært eller ha foreldre som kan overføre penger hver måned, skriver Bjørn Winquist i Rødt Oslo studentlag.

Publisert Sist oppdatert

I forrige utgave av Universitas går [kommentator Hans Christian Paulsen mot strømmen](hc) og argumenterer over to sider mot å øke studiestøtten. Begrunnelsen er at studenter har godt av å jobbe ved siden av studiene. Rødt Studentlag har lenge kjempet for økt studiestøtte og ønsker derfor debatten velkommen. Det er modig av Paulsen å argumentere mot et så populært forslag i Norges største studentavis, men det betyr ikke at han har rett.

Bakgrunn: Studiestøtten trenger ikke bli høyere

Til tross for svak økning de siste årene, ligger studiestøtten på et historisk lavt nivå og dagens studenter er blant de fattigste på over 30 år. Silje Havdal, forbrukerøkonom i BN Bank regnet i 2017 ut at studenter går 4500 kroner i minus hver måned om de kun lever på støtten. I januar skrev UiO i et møtenotat at «det er tilnærmet umulig å studere i Oslo med bare studiestøtte fra Lånekassen som inntekt». Syv av ti studenter sier de ikke kan studere uten deltidsjobb, og tall fra undersøkelsen «Eurostudent VI 2018» viser at norske studenter er mer avhengige av deltidsjobb enn de i Sverige og Danmark. Tall fra SSB viser at det går på bekostning av studiene for mange studenter.

Jobb ved siden av studiene burde være en mulighet, ikke en nødvendighet

Spesielt i Oslo er dette et problem. På grunn av høye leiepriser jobber Oslo-studentene én time mer i uka enn snittet blant studenter ellers i landet. Dette går naturligvis utover hvor mye tid man kan bruke på studiene. Resultatet er at Oslo-studenter har høyere frafall og lavere gjennomføring enn studenter andre steder i landet.

Tidligere i debatten: NSO-leder: – Vi må ha råd til å studere

Jobb ved siden av studiene burde være en mulighet, ikke en nødvendighet. I dag er situasjonen slik at nesten alle må. For å kunne være fulltidsstudent er man enten nødt til leve underernært eller ha foreldre som kan overføre penger hver måned. Legger vi oss på denne linja innebærer det at folk fra ressurssvake hjem stiller med et langt dårligere utgangspunkt enn folk fra velbemidlede hjem. Dermed styrkes klasseforskjeller heller enn å utjevnes.

Paulsen har rett i at en relevant deltidsjobb ved siden av studiene kan være fordelaktig, men det er verdt å spørre hvor mange som faktisk har en slik jobb. Det å sikre en relevant jobb handler i mange tilfeller om å ha nettverk og kontakter. Også her stiller personer med ressurssterke hjem og høy sosial kapital med et helt annet utgangspunkt.

Les også: Studentparlamentet vil ha studenter over fattigdomsgrensen

Å legge til rette for fulltidsstudenten er ikke bare en god investering i et lengre samfunnsperspektiv og et viktig bidrag til å utjevne forskjeller, det handler også om å gi studentene muligheten til å faktisk være studenter. Studiestøtten burde økes til det punktet at man slipper å leve i fattigdom om man ikke jobber — så kan de som ønsker og klarer å jobbe ved siden av gjøre det.

Powered by Labrador CMS