Mer penger er avgjørende

Publisert

I kommentaren «Å bry seg om andre ting» i Universitas 24. mars, hevder Amund Trellevik at elleve måneders studiestøtte ikke lenger er en viktig sak for den jevne student, og at det kanskje heller aldri har vært det. Videre peker han på at når Norge er best i verden når det gjelder studentvelferd, så blir spørsmålet om studiestøtte redusert til kun en prinsippsak, og ikke et realpolitisk mål.

Elleve måneders studiestøtte er i aller høyeste grad en prinsippsak. Vår ordning med offentlige lån og stipend er en viktig forutsetning for å sikre lik rett til utdanning, som igjen er et helt grunnleggende prinsipp for oss. I Norge skal alle kunne ta høyere utdanning, uavhengig av økonomiske forutsetninger.

Dette innebærer imidlertid ikke, slik Trellevik påstår, at de realpolitiske målene i saken «har forsvunnet». Flere undersøkelser, blant annet Levekårsundersøkelsen fra 2005 og flere lokale helse- og trivselsundersøkelser, bekrefter at studentene er en økonomisk sårbar gruppe. Derfor er det avgjørende at studiestøtten økes.

– All politikk handler om prioritering, og i kampen om statsbudsjettpengene konkurrerer studentene med mange gode formål.

All politikk handler om prioritering, og i kampen om statsbudsjettpengene konkurrerer studentene med mange gode formål. Høyere utdanning er en del av løsningen på mange av samfunnets utfordringer, og Norge har et stadig økende behov for folk med høyere utdanning. Det lønner seg både for den enkelte student og for samfunnet å la studentene konsentrere seg om studiene. Det er en viktig sak, både prinsipielt og realpolitisk, og derfor verdt å prioritere.

Powered by Labrador CMS