– Økt stipend er en forutsetning for å sikre like muligheter til utdanning

De fleste studenter jobber fordi det er en nødvendighet, skriver leder av Høyres studenter, Andreas Oftedal. Han mener man bør øke inntektsgrensen.

Publisert Sist oppdatert

Hans Christian Paulsen skriver i Universitas at [studiestøtten ikke trenger å økes, ettersom de fleste studenter kan og bør ha en deltidsjobb](kommentar). Problemet er bare at de fleste studenter har en deltidsjobb allerede.

I undersøkelsen Eurostudent kommer det frem at nesten syv av ti norske studenter har en deltidsjobb ved siden av studier. Norske studenter er på jobbtoppen i Skandinavia. De fleste norske studenter har allerede jobb ved siden av studier. Mange av dem fordi det er en nødvendighet. Stipendet strekker i flere tilfeller ikke til mer enn å dekke faste utgifter til bosted. En appell til at norske studenter om å jobbe mer er feilslått av flere årsaker.

For det første er økt stipend en forutsetning for å sikre like muligheter til utdanning. En generell økning av studiestøtten vil gi studenter økt økonomisk spillerom. Man kan i større grad tilpasse behovet for deltidsjobb til sin særegne situasjon. For studenter er forskjellige. De har ulike behov og ulike timeplaner, bor i byer eller tettsted med ulikt kostnadsnivå og har ulik kapasitet til arbeid. Høyres Studenter mener at individuelle behov krever individuelle løsninger. En økning av stipendet til 1,5 ganger grunnbeløpet vil gi studenter mulighet til å prioritere studier, samtidig som de står like fritt til å utføre lønnet arbeid. SSB har tidligere publisert en rapport som indikerer at for mye betalt arbeid går på bekostning av studietiden. En økning i stipendet er nødvendig for å sikre at studentene får mest mulig igjen for den utdanningen de er under.

NSO-leder om studiestøtte: – Vi må få råd til å studere

For det andre er det allerede alt for mange studenter som i realiteten taper på sin eksisterende arbeidsinnsats. Mens Paulsen ber studentene jobbe mer, er det en rekke studenter som i praksis mister lønnen sin fordi de jobber mer enn inntektsgrensen tillater. Staten har lagt et tak på hvor mye en student kan tjene, før det lenger ikke lønner seg. I 2018 er inntektsgrensen satt til 177.257 kroner. Overskrider man den, ryker gradvis stipenddelen av studiestøtten. Inntektsgrensen er satt så lavt at mange studenter ender opp med å overskride den. Kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, Benedicte Borchgrevink, sier i Khrono at så mange som 42.300 studenter fikk sitt utdanningsstipend redusert i 2015. Det svir å tjene mer enn det politikere har bestemt at du som student har lov å tjene. Nesten hele inntekten kan forsvinne i tapt stipend.

Studentparlamentet vil ha studenter over fattigdomsgrensen

Studenter er like forskjellige som befolkningen for øvrig. For noen passer det å jobbe mye, for andre blir det vanskelig å jobbe i det hele tatt. Det bør åpnes for at det er mange måter å studere på, og at ulik arbeidsmengde ved siden av studier avhenger av den enkeltes kapasitet. Det skal alltid lønne seg å arbeide, og en snikskatt som det trekk i stipend representerer bør ikke forekomme. Det er rom for å øke inntektsgrensen betraktelig, utenat man med det gir et incitament til studenter om at de skal jobbe mer.

Studenter er både de som flytter hjemmefra og må klare seg selv for første gang og de som tar videreutdanning etter noen år i arbeidslivet. Høyres Studenter vil gi studentene like muligheter til å velge selv ut i fra sine individuelle behov. Økning av stipend og fjerning av inntektsgrensen for stipend vil gå langt i så måte. En appell om at flere studenter bør jobbe mer under dagens reglement er ikke veien å gå.

Les også:– Studenter blir tvunget ut i deltidsjobb

Powered by Labrador CMS