Alle må kunne undervise

Publisert

Ingen skal få doktorgrad fra Universitetet i Oslo (UiO) uten å gjennomføre og bestå kurs i pedagogisk basiskompetanse. Det er viktig å satse på formidling av forskningen, men forskningen som gjøres må komme ut til studentene og samfunnet for øvrig. Kandidater fra UiO skal ikke bare være anerkjent fordi vi er gode faglige, vi skal også skape kandidater som kan overføre den kunnskapen også til andre.

Det vil på sikt sikre at alle som ansettes på universitetet i undervisningsstillinger har kompetanse i å overføre kunnskapen sin til studentene. I dag ansetter universitetet til stadighet vitenskapelig ansatte til undervisningsstillinger som ikke har annen pedagogisk basiskompetanse enn å ha vært student på forelesninger. Det blir dermed tilfeldig om de faktisk er gode formidlere eller ikke. Ansatte som ansettes uten å ha pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg det i prøvetiden hvis de skal få fast eller midlertidig ansettelse etter prøvetiden.

Samtidig vil man aldri komme bort fra tavleundervisning som den eneste måten å overføre kunnskap på hvis de som underviser ikke lærer seg verdien og mulighetene i andre undervisningsformer. Dette kan bare gjøres gjennom mer og obligatorisk kursing for alle som tar doktorgraden eller ansettes på Universitetet.

Et kurs eller to i pedagogikk er ikke nok, men en god start. Alle ansatte på UiO som underviser må for å få stå i stillingene sine minst hvert femte år ta oppfrisknings- og videreutdannende kurs i formidling. Dette må gjelde både nye og gamle ansatte, faste og midlertidige stillinger. Vi trenger undervisere som er sikre i rollen sin som underviser og som ser på det å fortelle andre om sin egen forskning som et privilegium og glede, ikke en plikt.

Powered by Labrador CMS