Felles maler

Publisert

Universitas har i forrig nummer en artikkel om oppgaveskriving og spørsmål om felles retningslinjer: Full forvirring om oppgaveskriving – Krever felles oppgavemal. Undertegnede er intervjuet i sakens anledning, men Universitas har gjort en sammenblanding av to forhold som gjør at mitt svar knyttes til et annet spørsmål enn det jeg har svart på. Det riktige skal være: Ja, UiO bør vurdere felles retningslinjer mht kilde- og litteraturhenvisninger, og vi skal se på det neste år. Å utarbeide felles maler for oppgavebesvarelser (som for eksempel seminaroppgaver) mener jeg fremdeles er en tilnærmet umulig oppgave som vil være en uheldig inngripen i faglige og pedagogiske aktiviteter. Viktigere enn felles maler er tydelige forventninger fra fagmiljøet til den aktuelle aktiviteten.

Powered by Labrador CMS