Hva er det egentlig vi skal lære på statsvitenskap?

Publisert

Ledelsen ved Institutt for statsvitenskap foreslår å fjerne seminarundervisningen på alle innføringsemner i statsvitenskap. Å gjennomføre et slikt tiltak er å redusere kvaliteten på studieretningen drastisk, og fjerner faktisk mye av poenget med å i det hele tatt ta en bachelor i statsvitenskap.

Det overveldende flertallet av dem som tar graden, undertegnede inkludert, skal ikke bruke det de lærer til forskning. Det er faktisk ikke min kunnskap om FN-systemets oppbygning eller om hvilke faktorer som egentlig fører til demokratisering, som er interessant for en fremtidig arbeidsgiver. Snarere er det evnen til å ta til meg og behandle informasjon som har vært mitt hovedutbytte av snart to og et halvt års studier. De analytiske evnene vi tilegner oss ved å studere statsvitenskap er vårt sterkeste kort den dagen vi skal søke jobb. Denne viktige kunnskapen får vi først og fremst gjennom å skrive og diskutere oppgaver – altså på seminar. Å lære å skrive akademiske oppgaver, og å vurdere struktur og argumentasjon, er gull verdt for nye studenter, og nødvendig bagasje for alle som vil studere videre. Faktisk ville jeg heller vært foruten forelesningene enn seminarundervisningen, hvis jeg måtte prioritere.

Nye studenter har ingen forutsetninger for å kjenne til hvilken form og oppbygning en akademisk oppgave skal ha. Uten seminarundervisningen vil de derfor møte langt dårligere forberedt på sin første eksamen. Kvaliteten på eksamensbesvarelsene er dømt til å gå ned betraktelig. I tillegg vil den nye situasjonen, der man som ny student ikke får noen form for oppfølging, der ingen legger merke til studenten før han eller hun leverer en eksamensbesvarelse, sannsynligvis kunne føre til både mistrivsel og økt frafall. Å prioritere ned innføringsnivået til fordel for fordypningsnivået er å skyte seg selv i foten, fordi det vil føre til at færre i det hele tatt når fordypningsnivået.

Nettsiden til bachelorgraden i statsvitenskap forteller potensielle nye studenter hva de kan vente seg av studiet. Under rubrikken «Hva lærer du?» står det at «Bachelorprogrammet tar sikte på å gi deg grunnleggende metodekompetanse, analytisk kompetanse, formidlingskompetanse og arbeidskompetanse.» Videre står det: «Formidlingskompetansen innebærer evne til klar og ryddig skriftlig og muntlig fremstilling.» Har Institutt for statsvitenskap tenkt å endre teksten som møter potensielle nye studenter, nå når de fjerner nettopp det tilbudet som best bidrar til å fremme formidlingsevnene hos studentene?

Jeg er heldig som bare har et semester igjen på bachelornivå, og som har lært mye på de årene jeg har brukt på graden. Men for alle dem som kommer til å studere statsvitenskap i fremtiden, vil utbyttet av studiene bli mye, mye lavere enn tilfellet er i dag.

Powered by Labrador CMS