Seminarundervisning

Publisert

Det har vært strid om seminarundervisningen på innføringsemnene i statsvitenskap. I Universitas 26/11 sier lederen av fagutvalget at kutt i seminarene kan «begrense den faglige identiteten, redusere utbyttet av undervisningen og svekke den kritiske dannelsen til studentene».

Styret ved instituttet vedtok den 24/11 å nedlegge seminarene i sin nåværende form, mot studentenes stemmer. Saken hadde vært utsatt i to uker for å få bedre tid til diskusjon og ny gjennomgang.

Bakgrunnen for vedtaket er et uforsvarlig budsjettunderskudd, tross faktisk stillingsstopp og en rekke kutt i løpet av året. Statsbudsjettet var svakere enn vi hadde håpet på. Den såkalte kvalitetsreformen har vært underfinansiert, med store ekstrautgifter til eksamensavvikling og lønn til hjelpelærere. Antall eksamener på innføringsnivå har for eksempel økt fra 4 til 18 etter studieomleggingen. Det koster tid og penger.

En helt sentral forutsetning for vedtaket er at mye av hensikten med seminarene skal ivaretas på andre og mindre kostnadskrevende måter. Vi vil støtte opp om kollokvier blant studentene, sette av tid til råd og organisering, gi tilbakemeldinger på øvingsoppgaver og andre tiltak. Ordinære seminarer ledet av viderekomne studenter vil bli organisert så snart økonomien tillater det. Instituttet ser også på muligheten av å opprette et nytt innføringskurs i statsvitenskap med studentledet seminarundervisning.

Det er aldri hyggelig å skjære ned på tilbud. I den situasjonen instituttet er i, har disse kuttene vært helt nødvendige. Kutt tidligere i år, deriblant stillingsstopp ved ledighet, har ikke vært tilstrekkelig. Vi håper at det alternative pedagogiske opplegget vil ivareta mange av de verdifulle sidene ved den seminarordningen vi har hatt.

Powered by Labrador CMS