For få teknologer

Publisert

Samfunnsvitere og humanister er utdannet til nettopp å forstå samfunnsmekanismene og hvordan mennesker reagerer og handler i samfunnet, skriver generalsekretær i Samfunnsviterne Gunn Elisabeth Myhren i siste nummer av Universitas. Hun viser til at samfunnsvitere og humanister er en uunnværlig samarbeidspartner for teknologene.

I en stadig mer internasjonalisert verden er det åpenbart at tverrfaglighet er veien å gå for virksomheter som vil opp og fram. Mitt poeng er imidlertid at det utdannes altfor få teknologer i forhold til hva markedet etterspør. Tall fra NAV viser at det mangler om lag 4000 sivilingeniører. Likevel velger politikerne og universitetene å prioritere humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag når nye studieplasser skal opprettes. Mitt inntrykk er at dette skjer fordi slike studieplasser er billigere å opprette.

Powered by Labrador CMS