Høyre skal fortsette med gratisprinsippet

«En fortsettelse av gratisprinsippet blir et viktig premiss for å sikre tilgang for fremtidens studenter. Ifølge Norsk studentorganisasjon (NSO) vil Høyre avvikle gratisprinsippet, det er helt feil», skriver Fredrik Myklebust Iversen og Milan Aran fra Rogaland Unge Høyre i dette leserbrevet.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

Utdannelse er nøkkelen til fremtiden, og høyere utdanning er viktigere enn før. En fortsettelse av gratisprinsippet blir et viktig premiss for å sikre tilgang for fremtidens studenter. Ifølge Norsk studentorganisasjon (NSO) vil Høyre avvikle gratisprinsippet, det er helt feil.

Les også: «Ansvaret for studentenes valgdeltakelse ligger hos UiO»

Høyres programkomité lanserte tidligere denne måneden første utkast til partiets stortingsprogram for 2021—2024. I etterkant har utkastet mottatt kritikk fra blant andre NSO. Kritikken angår bruk av begrepet «gratisprinsippet» og forslag til nye ordninger for internasjonale studenter utenfor EØS og Sveits. NSO hevder at programkomiteens forslag vil «sende tilgangen til utdanningen flere tiår tilbake».

Under «Høyere utdanning og forskning» er begrepet «gratisprinsippet» utelatt. Selv om prinsippet ikke er nevnt eksplisitt, blir det ivaretatt av forslagene. Slik vi forstår det, betyr gratisprinsippet at alle skal ha «lik tilgang og rett til høyere utdanning», noe programmet fastslår ved kulepunkt 1096.

For å sikre denne tilgangen ønsker vi også å redusere antallet tilleggspoeng, slik at flere konkurrerer på like vilkår. Programkomiteen presenterer altså nye virkemidler vi kan sikre lik og rettferdig tilgang til høyere utdanning med.

Les også: «Glasstaket i studentpolitikken»

Hvis Høyre virkelig vil bremse opp internasjonaliseringen av høyere utdanning, er det merkelig at komiteen foreslår å «[g]jøre det enklere å reise på utvekslingsopphold både for professorer og studenter», «[s]ikre norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer» samt «[l]egge bedre til rette for utveksling og internasjonalisering i fagskolesektoren».

Selv om komiteen vil «[i]nnføre en studieavgift for studenter som kommer utenfra EØS-området og Sveits», vil denne avgiften være billigere enn studieavgiftene i studentenes hjemland. Norge skal fremdeles sikre et tilbud av høy kvalitet til internasjonale og norske studenter.

Det er viktig å merke seg at dette er et førsteutkast. Den legger føringer for det endelig programmet, men er på ingen måte satt i stein. Hvis det er én ting Høyre har levert gang på gang, er det utdanningspolitikk i verdensklasse. Forslagene fra programkomiteen kan virke kontroversielle, men vil være viktige i den videre utviklingen av norsk høyere utdanning.

Les også: «St. Olavs gate 32 er inga gåve til studentane»

Powered by Labrador CMS