Beklagelig holdning til internasjonalisering

Publisert

Statssekretær Kyrre Lekve er overtydelig i Universitas 11. mai når han proklamerer at Kunnskapsdepartementet «helt sikkert ikke» vil innføre studiestøtte for freshman-året i USA. Det er sterkt beklagelig. Dersom regjeringen mener alvor med at det skal legges til rette for internasjonalisering av høyere studier, må støtteordningene for studier i utlandet utvides – ikke begrenses.

Etter vår mening er det svært viktig for utviklingen av norsk samfunn og kultur, næringsliv, offentlig forvaltning og ikke minst med tanke på hensynet til studentene selv at flere studenter får muligheten til å ta hele eller deler av studiene sine i utlandet.

Nettopp derfor er det svært uheldig at dagens ordning med studiestøtte diskriminerer studenter som vil studere i USA eller i land med ikke-europeiske språk. Det er meget kritikkverdig at dagens system setter sperrer for at Norge får gode kontakter med viktige nåværende og fremtidige handelspartnere som USA, Brasil, Russland, India og Kina – land som representerer nær halvparten av jordas befolkning.

Vi har merket oss at statsråd Tora Aasland i Universitas 18. mai sier at flere studenter bør reise til Latin-Amerika, India, Russland og Brasil, fordi – som statsråden helt korrekt påpeker – «dette er viktige land for oss». Det er også USA, selv om statsråden tydeligvis synes det er mange nok norske studenter der. Det er ikke et syn Venstre deler, og vi er heller ikke enige i at i Norges deltakelse i Bologna-prosessen gjør det umulig med støtte til freshman-året.

«Det handler om å ta internasjonaliseringen på alvor.»

Vi lover å gjøre vårt for at studenter skal få tilgang til samme låne- og stipendordninger for freshman-året i USA og første år av bachelorgrad i BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) som for annen høyere utdanning tatt i utlandet. Det handler om å ta internasjonaliseringen på alvor. Akkurat det skulle vi ønske at den rødgrønne regjeringen også ville.

Fortsett debatten på universitas.no

Powered by Labrador CMS