PENGESTØTTE: Fjerningen av støtte stanset studentstrømmen til USA, mener ANSAs Christian Myrstad.
PENGESTØTTE: Fjerningen av støtte stanset studentstrømmen til USA, mener ANSAs Christian Myrstad.

Gjeninnfør støtte – gjenoppdag USA!

Publisert Sist oppdatert
PENGESTØTTE: Fjerningen av støtte stanset studentstrømmen til USA, mener ANSAs Christian Myrstad.
PENGESTØTTE: Fjerningen av støtte stanset studentstrømmen til USA, mener ANSAs Christian Myrstad.

Nedgangen av antallet norske studenter i USA har den siste tiden blitt viet stor oppmerksomhet. Kunnskapsminister Djupedal deler ANSA sin bekymring over den sterke nedgangen i antallet norske studenter i USA og har satt ned en arbeidsgruppe for å utrede en satsningsplan for utdanningssamarbeidet med Nord-Amerika. Det diskuteres hvilke tiltak som kan settes inn for å snu trenden, og utdanning og forskning er en naturlig del av satsningen på å styrke forholdet mellom Norge og USA. Arbeidet regnes som vellykket hvis tallet på norske studenter i USA går opp.

I 1985 kuttet norske myndigheter finansieringen av første året av den amerikanske bachelorgraden. Det var sterk tilstrømning av norske studenter til amerikanske læresteder og man ønsket å snu strømmen tilbake til Europa. Siden skoleåret 2000-2001 har antall norske studenter som tar en bachelor- eller mastergrad i USA sunket fra over 1600 til 920 i 2006. På ti år er antallet halvert. Foreløpig foreligger det ingen konkrete tiltak som kan stoppe nedgangen. For igjen å øke tilstrømningen av norske studenter til USA vil en naturlig løsning være å fjerne det tiltaket som faktisk fikk tallene til å synke i utgangspunktet. Denne logikken er det foreløpig få som slutter seg til. For å nå målet om en økning i studentmobiliteten til USA må det legges til rette for at norske studenter skal kunne begynne på en bachelorgrad i USA med støtte fra Lånekassen. For det er ikke slik at norske studenter ikke ønsker å studere i USA. Vi trenger ingen opplysningskampanjer eller langsiktige strategier for å overbevise norske studenter om at kompetanse fra USA er viktig. Det holder å fjerne det største hinderet – den manglende støtten til disse studentenes studiefinansiering.

Gjeninnføring av støtte til hele den amerikanske bachelorgraden er første skritt på veien mot et utvidet utdanningssamarbeid med USA

ANSA snakker daglig med potensielle USA-studenter, og for dem er den amerikanske bachelorgraden første prioritet i valg av utenlandsstudium. Dessverre må vi møte dem med nedslående forklaringer om manglende støtte fra norske myndigheter til «freshmanåret». For å realisere deres drømmer om «å lære å kjenne et USA der universitetsbibliotekene er åpne hele natten», som Nils Morten Udgaard skriver i sin kommentar til Aftenposten på fredag, trenger studentene studiestøtte fra norske myndigheter. Gjeninnføring av støtte til hele den amerikanske bachelorgraden er første skritt på veien mot et utvidet utdanningssamarbeid med USA.

Arbeidsgruppen for Nord-Amerika sin rapport kommer med flere langsiktige løsninger og tiltak. Vårt håp er at Djupedal satser på virkemidler som vil gi en umiddelbar effekt før tallene synker ytterligere. Manglende studiestøtte til «freshmanåret» er det største hinderet i løypa for potensielle USA-studenter.

Powered by Labrador CMS