«Vikingskipene representerer en internasjonal kulturarv, og en viktig bauta for norsk historie», skriver to styrerepresentanter ved Kulturhistorisk Museum. De mener det er uforsvarlig å kutte i støtten til det nye Vikingskipmuseet.
«Vikingskipene representerer en internasjonal kulturarv, og en viktig bauta for norsk historie», skriver to styrerepresentanter ved Kulturhistorisk Museum. De mener det er uforsvarlig å kutte i støtten til det nye Vikingskipmuseet.

Forslagene til kutt i vikingtidsmuseet er uforsvarlige

Som studenter, som fremtidige besøkende av vikingtidsmuseet og som brukere av kulturarven, støtter vi styrets vedtak og ledelsen ved universitetets oppfordring om å holde seg til den originale prosjektplanen og ikke utsette byggingen av det nye museet.

Publisert Sist oppdatert

I august i år skulle byggefasen av prosjektet for det nye vikingtidsmuseet settes i gang. Museet har planlagt å kunne åpne dørene for publikum i 2026. Det prosjektet er nå i faresonen. Å bygge et nytt museum for vikingskipene vil ikke bare øke formidlingsmuligheter og publikumsinteressen, det er også nødvendig for å godt kunne ta vare på skipene og gjenstandene.

Statsbygg og Universitetet i Oslo fikk i mai i år krav fra Kunnskapsdepartementet om at prosjektet må gjennomgås på nytt med mål om en redusert kostnadsramme. Svaret ble en rapport hvor fire alternativer til det nåværende prosjektet ble presentert. Det første ivaretar den planen som Stortinget godkjente i 2019, med økte kostnader og en prislapp på rundt 3,4 milliarder. Forslag to-fire presenterer forslag til bygg som reduserer kostnadene og med reduserte funksjoner og kvaliteter.

At UiO og Statsbygg tidligere varslet at prosjektet ville overgå det planlagte budsjettet, må sees i lys av situasjonen ellers i samfunnet. Kostnader på varer og tjenester fortsetter å øke som følger av pandemi og krig og dette reflekteres også i offentlige prosjekter på denne størrelsen som krever betydelige mengder byggematerialer og arbeidskraft. Prisen på tømmer har for eksempel økt over 20 prosent på ett år. Dette er hvorfor Intercity Moss sprang budsjettrammen, vannprosjektet i Oslo sprang rammen, og hvorfor rammen på vikingskipene nå må utvides. Om man vil levere et forsvarlig prosjekt man mente var fornuftig før prisveksten, så er det også fornuftig etter at markedet på byggeprosjekter har økt.

Det er også store samfunnsøkonomiske gevinster med å ferdigstille prosjektet som vil gjøre opp for kostnadene. Vikingskipene representerer en internasjonal kulturarv, og en viktig bauta for norsk historie. Et nysilt vikingskip vil bidra til å styrke norsk turisme og trekke folk til museene, som sårt trenger flere gjester etter pandemien. Det er også verdt å merke at om man går for de andre alternativene som underdimensjonerer prosjektet, vil det være i så dårlig stand at det uansett ikke kan gjøres tilgjengelig for publikum.

Et nysilt vikingskip vil bidra til å styrke norsk turisme og trekke folk til museene, som sårt trenger flere gjester etter pandemien.

Styret ved Kulturhistorisk Museum vedtok på et møte 10. juni at det kun vil være forslag én i rapporten fra Statsbygg som er forsvarlig å jobbe ut ifra hvis prosjektet skal kunne gjennomføres. Som studenter, som fremtidige besøkende av vikingtidsmuseet og som brukere av kulturarven, støtter vi styrets vedtak og ledelsen ved universitetets oppfordring om å holde seg til den originale prosjektplanen og ikke utsette byggingen av det nye museet.

Powered by Labrador CMS