Manglende dialog og ytringsfrihet

Publisert

Universitas har hatt en rekke informative artikler om problemene ved Det humanistiske fakultet (HF), og både studenter og ansatte har fått komme til orde. Masterstudent i historie og tidligere kulturredaktør i Universitas, Kristoffer Endresen, har også engasjert seg, og har valgt å bruke meg som eksempel. Han avsluttet sin artikkel i forrige nummer slik: «Til slutt vil jeg applaudere Nedkvitne for at han i sitt innlegg for første gang forsøker å diskutere fag, ikke personalsaken hans. Forholdet mellom oppdragsforskningen og grunnforskningen er en viktig debatt, som med fordel kan tas utenfor instituttets e-postkontoer».

- Flere mener at dette er en begrensning av ytringsfriheten som er uakseptabel i et universitetsmiljø.

Undertegnede skrev for 11 år siden, 13. januar 1998, et innlegg i Aftenposten der jeg nettopp påpekte uheldige, langsiktige følger ved at universitetsansatte arbeidet med oppdrag som del av, eller ved siden av, sine instituttplikter. Jeg fikk ikke svar fra den andre siden. Elektroniske søk i Morgenbladet, Universitas og Uniforum ville brakt for dagen debattinnlegg av undertegnede fra flere år tilbake om en rekke emner som har til felles at de drøfter grunnforskningens vilkår på HF og forsvarer marginaliserte, men faglig sterke miljøer. Det var en del av jobben min, og gikk forut for HFs personalsak. I brev datert 14. april 2008, angir dekan Trine Syvertsen som en av sine grunner for å gi meg avskjed at jeg gjennom artikler i pressen (blant annet Universitas nevnes) har vist «illojalitet mot arbeidsgiver». Flere mener at dette er en begrensning av ytringsfriheten som er uakseptabel i et universitetsmiljø. En grunnleggende årsak til HF-problemene er ledelsens manglende vilje til dialog med ansatte.

Powered by Labrador CMS