«Samarbeid fungerer»

«Velferdstinget har tidligere blitt kritisert for at man kanskje har et litt for godt forhold til SiO. Men uten det gode forholdet ville vi ikke fått de gjennomslagene vi nå har fått», skriver leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Gard Løken Frøvoll i dette leserbrevet.

Publisert Sist oppdatert

Dette semesteret ble ikke slik noen av oss drømte om. Koronaepidemien snudde livene våre på hodet. Digital undervisning og sosial distansering har preget hverdagen de siste månedene. Studenter har måttet føle på alvorlig økonomisk usikkerhet etter hvert som samfunnet ble stengt ned og flere ble permitterte. Det er i en slik krisesituasjon vi ser hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom studenttillitsvalgte og SiO. Velferdstinget har tidligere blitt kritisert for at man kanskje har et litt for godt forhold til SiO. Men uten det gode forholdet ville vi ikke fått de gjennomslagene vi nå har fått.

Les også: ««Video­vis­ninger krever årvåkenhet av leie­ta­keren»

I starten av april vedtok Velferdstinget at vi ønsket en pott med penger som skulle gå til en tiltakspakke til studentfrivilligheten. SiO opprettet en pott på 3 millioner kroner rettet mot studentforeninger som sliter under koronakrisen. Ikke bare fikk vi 3 millioner til fordeling, men SiO ga oss også full råderett over tildelingskriteriene for midlene. Det er vanskelig å forestille seg at SiO ville gitt oss en slik mulighet til å hjelpe studentforeningene om vi hadde vært «i krig» med SiO, som enkelte ønsker. Resultatet er at mange studentforeninger har søkt om midler fra koronapotten og vil forhåpentligvis klare seg selv om lærestedene er stengt.

Etter Velferdstingets vedtak har SiO bestemt seg for å midlertidig stoppe egenandelen i det psykiske helsetilbudet. Egenandel var et prøveprosjekt som skulle vare ut året, men i stedet blir det utsatt på grunn av krisen vi befinner oss i. Så hvis du merker at veggene kommer nærmere etter å ha sittet og sett på dem et par måneder, kan du nå både få gratis hjelp av psykolog og rådgiver eller benytte deg av andre SiO-tilbud, som for eksempel gratis hjemmetrening med Athletica.

Vi har gode grunner til å være fornøyd med SiO. De viser Velferdstinget og studentene stor tillit ved å gi oss ansvar for å fordele tre ekstraordinære millioner til studentkulturen, samtidig som de selv er presset økonomisk. For å gjøre Oslo til Norges beste studentby er det mer samarbeid som kreves. Å samarbeide betyr ikke å være ukritiske eller å vise uvilje til å endre det som ikke fungerer. Samarbeid handler om at flere aktører deler ideer og drar i samme retning. Vi mener at studentene, Velferdstinget og SiO har lykkes med dette i denne krisen.

Les også: «Forsøksdyr: en viten­ska­pelig nødven­dighet?»

Powered by Labrador CMS