Rektoren svarer: Fungerende rektor ved Oslomet Nina Waaler svarer på kommentaren «Hvor er universitetet mitt, Oslomet?» skrevet av Universtas-journalist Sofie Martesdatter Granberg.

Vi svikter dere ikke, studenter!

«Både før og etter vi ble universitet har vi oppfordret våre studenter til kritisk refleksjon, å utfordre sannheter, engasjere seg, diskutere og arbeide på tvers av fag», skriver fungerende rektor ved Oslomet Nina Waaler.

Publisert Sist oppdatert

Desksjef i Universitas, Sofie Martesdatter Granberg, skriver i en kommentar 9. september at Oslomet ikke tilbyr det studentene forventer av et universitet. Dette er et viktig innspill som vi tar til etterretning.

Ved Oslomet har vi et tett og godt samarbeid med studentene gjennom blant annet Studentparlamentet og andre utvalg og arbeidsgrupper. Vi får mange signaler som gir oss god grunn til å tro at også mange av studentene våre trives godt ved universitetet.

Det er svært viktig for oss å involvere studentene i utviklingen av universitetet. Jeg vil særlig trekke frem vårt fireårige satsingsprosjekt Den gode studentopplevelsen. Her jobber vi sammen med studentene om å avdekke behov og gjennomføre tiltak med mål om å gjøre studieopplevelsen ved Oslomet best mulig. Det handler om å fjerne snublesteiner og heve kvaliteten på ulike aspekter ved studiehverdagen, blant annet knyttet til samhandling og informasjon, fag og utdanning, helse og ikke minst læringsmiljø. Digitalisering er et viktig element i satsingen.

Når det gjelder Granberg sitt første poeng, at studenter sier de går på skole og ikke et universitet, er det et fenomen som ikke bare gjelder ved Oslomet, men også for flere av de norske og også de nordiske universitetene. Dette kan være en konsekvens av den store endringen høyere utdanning har vært gjennom de siste tiårene. Universitetene har blitt mer tilgjengelige, akademia er ikke like fjernt fra arbeidslivet og praksisfeltet som det har vært, og flere institusjoner er slått sammen og akkreditert som universitet.

Les også: Kjære student – meld deg inn i en fagfor­ening!

tingo: Ved Oslomet utdanner vi kandidater til yrker som samfunnet er helt avhengig av, som sykepleiere, lærere og ingeniører. Det er helt nødvendig at utdanningen er relevant, tett på praksisfeltet og gir akkurat den kompetansen som kreves når kandidatene skal ut i jobb. Da er det for eksempel viktig at undervisere kan være tett på studentene i mindre grupper i klasserommet, noe som kanskje kan minne mer om skole enn det tradisjonelle universitetsforelesninger i store auditorier gjør.

Dette behovet endrer seg ikke selv om vi har blitt universitet, men utelukker heller ikke en akademisk tilnærming til fagene. Både før og etter vi ble universitet har vi oppfordret våre studenter til kritisk refleksjon, å utfordre sannheter, engasjere seg, diskutere og arbeide på tvers av fag.

Jeg vil særlig trekke frem vårt fireårige satsingsprosjekt _Den gode studentopplevelsen_. Her jobber vi sammen med studentene om å avdekke behov og gjennomføre tiltak med mål om å gjøre studieopplevelsen ved Oslomet best mulig.

Dette jobber vi hver dag med å tilrettelegge enda bedre for, ved for eksempel å knytte utdanningene enda tettere på forskningen, sikre tverrfaglig samarbeid i flere utdanninger, ta inn bærekraftperspektivet, og tydeligere trekke frem «dannelses»-delen i utdanning. Utviklingen av universitetet vårt skjer kontinuerlig!

I tillegg har studentene, som Granberg selv påpeker, også et ansvar for selvdisiplin – nettopp ved å ta initiativ til samarbeid utenom undervisningen, etterspørre perspektiver og diskutere med både medstudenter og undervisere.

Les også: Det enkleste miljø­til­taket

Når det gjelder Granberg sine kritiske refleksjoner til Oslomet sin campusstruktur og plass til samhandling og sosialt samvær, er også dette er et viktig pågående arbeid. Vi er midt inne i et stort campusutviklingsprosjekt, med mål om å gjøre endringer til beste for hverdagen til både studenter og ansatte.

Mye er allerede gjort, blant annet har vi bygget om og etablert Studenthuset i P 52 med store arealer til egenstudier, samarbeid og sosial omgang. Mye står også for tur, blant annet prosjektet med å lage et samlet universitetsbibliotek, som skal bli en arena for bibliotektjenester, fagfordypning, egenstudier og samarbeid, og sosiale og kulturelle arrangementer.

Når det gjelder infrastruktur er vi også avhengig av andre aktører. For eksempel leverer SiO kantinetilbudet til oss, og vi har en god dialog med dem om behov og utvikling.

Ved Oslomet jobber vi hver dag for å gjøre studiehverdagen til studentene våre best mulig på alle måter. Vi er mange fordelt på en stor bredde av fagfelt, og det er et stort arbeid. Det som er sikkert er at vi ikke svikter dere, og fortsetter jobben med å utvikle universitetet både faglig, strukturelt og sosialt, i tett samarbeid med dere studenter!

Og enten dere føler dere som studenter på skole eller universitet, håper jeg dere først og fremst kjenner på stolthet over at dere har valgt å utdanne dere til yrkesutøvere samfunnet ikke klarer seg uten!

Les også: Kamelåså betyr vi sees

Powered by Labrador CMS