Universitas søker mellomledere

Universitas har ledige mellomlederstillinger man kan søke på for høstsemesteret 2023. Søknad, CV samt eventuelle spørsmål om stillingene kan sendes til: dagostinoalida@gmail.com. Frist: 3.juli

Nettredaktør:

Ny nettredaktør vil i samarbeid med redaktør og de andre mellomlederne få ansvar for å realisere potensialet i Universitas som nettavis. Nettredaktøren er ansvarlig for å oppdatere Universitas.no. Det innebærer å følge opp de andre mellomlederne, som gjør saker klare til nett, og sette journalister i arbeid til nettsaker. Nettredaktøren må forvente å skrive noen artikler selv.

Det er nettredaktøren som også har hovedansvar for fronten, og å arbeide med breaking i Universitas. I tillegg har nettredaktøren et tett samarbeid med teknisk ansvarlig for nettsidene, og har ansvaret for å være en drivkraft i videreutviklingen av nettsiden på idéplan. Nettredaktør har frem til nå hatt ansvar for sosiale medier, men vi ønsker å dele opp dette ansvaret. Some-erfaring er uansett et pluss.

Som nettredaktør forventes det at du har interesse for nettmediet og de journalistiske og tekniske mulighetene dette byr på. Stillingen innebærer også stor frihet til selv å utforme Universitas’ nettjournalistikk, noe som krever at du kan jobbe selvstendig og er kreativ.

Arbeidstid: Arbeidstiden er fleksibel, men man må regne med noe publiseringsarbeid hver eneste dag. Oppmøte på mellomleder- og redaksjonsmøter er obligatorisk.

Lønn: Stillingen lønnes etter avtale, men vi kan opplyse om at dette er en av de større mellomlederstillingene i timeantall og dermed også lønn.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 17. august.

Spørsmål om stillingen kan sendes til: ulrikalversolli@gmail.com eller dagostinoalida@gmail.com

Some-journalist:

Det kommende året skal Universitas satse på sosiale medier. Dette gjør vi for å nå flere studenter utenfor Blindern, og for å sørge for at sakene våre blir bedre lest, som de fortjener. Derfor er det viktig at vi har en dedikert ressurs som kan jobbe med dette. Stillingen er ikke ferdig utformet helt ennå, men søkere bør ha erfaring med sosiale medier, estetisk sans og kapasitet til å holde Universitas sin instagrambruker aktiv gjennom uken.

Lønn: Etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 17. august.

Spørsmål om stillingen kan sendes til: dagostinoalida@gmail.com

Feature-ansvarlig:

Som feature ansvarlig vil du ha ansvaret for å følge opp det mer langsiktige arbeidet med historiefortelling og dybdestoff på nett og i avisen. Dette er stoff som skal inngå i både nyhet og kulturseksjonen.

Det kreves derfor at du har gode planleggingsevner, og har et blikk for hva slags stoff som passer i sjangeren. Vi ser etter en journalist som har erfaring med featuresjangeren fra før av, men dette er ikke et krav. Journalisten bør også være iderik, kreativ, og god på historiefortelling. Hen må også være god på tekstredigering og å følge opp redaksjonsmedlemmer selvstendig. Det viktigste er at du er motivert til rollen og har ideer om hvordan arbeidet kan løses.

Arbeidstid: Stillingen er fleksibel, og man bestemmer i stor grad når man jobber selv. Størrelsen på stillingen og lønn vil kunne variere avhengig av om vi får midler fra Fritt Ord. Oppmøte på mellomleder- og redaksjonsmøter er obligatorisk.

Lønn: Lønn etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 17. august.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: amanda.schoyen@gmail.com eller dagostinoalida@gmail.com.

Kulturredaktør:

Dette er en spennende og utfordrende stilling der du vil være sentral i utformingen av Universitas som kulturavis. Som kulturredaktør vil du ha stor frihet til selv å forme seksjonen etter dine egne tanker og ideer.

Som ansvarlig for kulturseksjonen kreves det at du i forkant av hver produksjon – i samarbeid med redaksjonsledelsen og journalistene – finner gode saker som skal på trykk, deler ut sakene til journalister, følger dem opp underveis, og redigerer tekstene til slutt.

Kulturredaktøren må være godt orientert om det som beveger seg i vårt dekningsområde, ha en klar idé om seksjonens profil, være dyktig med mennesker og god på oppfølging av medarbeidere, samt kunne jobbe godt under press.

God tekstforståelse og journalistisk teft er en forutsetning.

Søknaden bør inneholde noen ord om hvordan du mener kulturseksjonen fungerer i dag, samt hvilken retning du ønsker å ta seksjonen i.

Arbeidstid: Hovedsakelig fredager, mandager og tirsdager. Overtid og noe helgearbeid må påregnes. Oppmøte på mellomleder- og redaksjonsmøter er obligatorisk.

Lønn: Stillingen lønnes etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 17. august.

Spørsmål om stillingen kan rettes til dagostinoalida@gmail.com.

Idé- og debattredaktør:

Som idé- og debattredaktør har du ansvaret for å videreutvikle Universitas som en offensiv og levende avis for debatt og refleksjon. Du har ansvar for å fylle seksjonen, og å engasjere Universitas-skribenter til den ukentlige nyhetskommentaren. Du vil også være aktiv i et samarbeid for å bedre utnyttelsen av nettavisen som debattarena. Det er en fordel om du ønsker å skrive en del kommentarer selv.

Dette er en særlig spennende og utfordrende stilling, der du i stor grad kan være med og forme seksjonen. Det krever at du er kreativ og idérik, både når det gjelder innhold og presentasjon, og at du har evne til å planlegge.

Det er viktig at du har øyne og ører oppe for spennende stemmer og gode debattanter som vi kan løfte fram. Arbeidet innebærer også å velge ut og redigere innlegg. God tekstforståelse og kontroll på presseetikk er derfor en forutsetning.

Arbeidstid: Stillingen er fleksibel, og man bestemmer i stor grad når man jobber selv.

Oppmøte på mellomledermøte og redaksjonsmøte er obligatorisk.

Lønn: Stillingen lønnes etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 17. august.

Spørsmål om stillingen kan rettes til tord.dyrkorn@gmail.com eller dagostinoalida@gmail.com.

Utenriksredaktør:

Som utenriksredaktør har du ansvar for å bringe det store utland inn i studenthverdagen. Utenriksredaktøren fyller seksjonen med spennende utenrikssaker som ligger innenfor vårt dekningsområde.

Det er vesentlig at du er engasjert, oppsøkende og motivert for å skaffe deg en oversikt over hva som rører seg blant studenter og unge folk i verden. God allmennkunnskap om internasjonale spørsmål samt kunnskap om hvordan en finner kilder vektlegges. Eventuell spesialkunnskap settes pris på.

Utenriksredaktøren må være dyktig med mennesker og god på oppfølgning av medarbeidere, samt kunne jobbe godt under press.

God tekstforståelse og journalistisk teft er en forutsetning.

Arbeidstid: Stillingen er fleksibel, og man bestemmer i stor grad når man jobber selv.

Oppmøte på mellomledermøte og redaksjonsmøte er obligatorisk.

Lønn: Stillingen lønnes etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 17. august.

Spørsmål om stillingen kan rettes til elisbodegaard@gmail.com eller dagostinoalida@gmail.com

Gravesjef:

Et av Universitas' kanskje aller viktigste oppdrag er å grave fram de sakene som ellers aldri ville kommet ut i offentligheten. Hva foregår egentlig bak lukkede dører i utdanningssektoren? Hvor forsvinner pengene? Hvordan blir studenter behandlet? Hvorfor holdes noe hemmelig?

Mange av Universitas' (og andre avisers) største og beste saker har dukket opp som følge av god research. Som gravesjef blir du ansvarlig for Universitas' etablerte graveprosjekt, så det er en fordel om du har noe erfaring med å lete etter grums hos utdanningsinstitusjonene i Oslo fra før av. Likevel er dette ikke et krav. Interesse for graving er det viktigste.

Jobben vil for det meste bestå av å sjekke postjournaler på institusjonene, samt bygge og opprettholde kontaktnettverk, og være generelt oppdatert på det som skjer på de gjeldende lærestedene. Du vil også kunne delegere ansvar til journalister.

Krav: Vi søker en person som evner å jobbe selvstendig, som har ideer og nyhetsteft, er initiativrik, strukturert og pliktoppfyllende.

Arbeidstid: Stillingen er veldig fleksibel og lett å kombinere med studier. Oppmøte på mellomledermøte og redaksjonsmøte er obligatorisk.

Lønn: Stillingen lønnes etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 17. august.

Spørsmål om stillingen kan rettes til vilhelm.bjorgul@gmail.com eller dagostinoalida@gmail.com

Deskjournalist:

Som deskjournalist er du et bindeledd mellom redaktør og desken. Arbeidsoppgaver er blant annet, men ikke bare, arbeid med vinkling av saker, oppfølging av desk, kontakt med trykkeriet, korrekturlesing og sparring med redaktør.

Krav: Du bør ha solide journalistiske evner, trygt språk og en nese for gode vinklinger. I tillegg bør du kunne, eller kunne lære, grunnleggende Indesign.

Arbeidstid: Onsdag ettermiddag/kveld til avisen går i trykken. Oppmøte på mellomledermøte og redaksjonsmøte er obligatorisk.

Lønn: Stillingen lønnes etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 17. august.

Spørsmål om stillingen kan rettes til dagostinoalida@gmail.com

Korrektursjef:

Korrektursjefen er Universitas’ språklige overhode. Hen har ansvar for å luke bort rettskrivings, - tegnsettings, - og andre korrekturfeil, slik at avisen språklig sett ser plettfri ut når vi leverer den til trykken.

Arbeidsoppgaver er å korrigere større og mindre skrivefeil, endre på uheldige/ krøkkete formuleringer, samt å holde redaksjonens språknormer i hevd. I tillegg vil man sammen med deskjournalisten holde et siste blikk på uttegningen.

Evner/egenskaper korrektursjefen bør ha: Både språkforståelse og språkfølelse, helst et bredt ordforråd og kjennskap til norske uttrykksformer. (Ellers er naob.no og ordbok.uib.no din venn.) Blikk for detaljer. Konsentrasjonsevne over lengre tid, evne til å holde et jevnt arbeidstempo gjennom kvelden (avisen leveres kl. 21). Teknisk kompetanse er en fordel.

Du kommer til å jobbe i Indesign. Det lærer man seg greit i jobben, men bra med digital sans.

Arbeidstid: Arbeidstiden er onsdag ettermiddag / kveld. Oppmøte på mellomleder- og redaksjonsmøter er obligatorisk.

Lønn: Lønn etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 17. august. Spørsmål om stillingen kan rettes til haraldnordboe@gmail.com eller dagostinoalida@gmail.com

Powered by Labrador CMS