Olas julefortelling

«Mannen som skal være studentenes minister ser ut til å sove på sin vakt, og jeg er overbevist om at i hans drømmer vil han snart få besøk», skriver leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Marius Torsvoll.

Publisert Sist oppdatert

Som Ebenezer Scrooge i det kjente stykket A Christmas Carol vil Ola Borten Moe denne julen hjemsøkes av et spøkelse. Men det er nok ikke en gammel forretningspartner fra oljeindustrien som kommer på besøk, snarere er det landets studenter som vil be ham høre på juletidens tre ånder.

Mannen som skal være studentenes minister ser ut til å sove på sin vakt, og jeg er overbevist om at i hans drømmer vil han snart få besøk. Den første som vil banke på døren til statsrådens drømmerike er fortidens ånd som vil vise ham grunnprinsippet i norsk utdanning, nemlig at det skal være for alle.

Den første som vil banke på døren til statsrådens drømmerike er fortidens ånd som vil vise ham grunnprinsippet i norsk utdanning, nemlig at det skal være for alle

Marius Torsvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus

Og for at alle skal ha lik rett på utdanning må det nemlig være slik at studentene ikke er tvunget til å søke økonomisk støtte fra venner og familie.

Det er litt under tredve år siden sist gang studiestøtten lå på nivået dagens studentbevegelse krever. Siden den gang har studentene knapt sett økonomiske lyspunkter, men snarere blitt tvunget ut av sine studiesteder.

Og når mer tid må brukes på deltidsjobben for å ha rå til å overleve vil mindre tid kunne brukes på lesesalen for å opparbeide seg kompetansen landet trenger i fremtiden. Selv for en halvstudert røver som Ola Borten Moe burde dette regnestykket gå opp.

Neste gjest vil være nåtidens ånd som vil vise en studentmasse som får færre muligheter til å være seg selv, og der stadig mindre tid kan brukes til det å være student. Hele samfunnet merker dagens prisøkninger, men få får like lite fra før av som studentmassen.

Det medfører lange dager, mindre studier og større psykiske helseplager. Vi ser i dag hvilken vei dette er i ferd med å gå. Som statsråden selv sier har flertallet det bra, men det er kanskje ikke så mye å skryte over når en tredjedel av studentene merker på psykiske plager langt over normalen i den øvrige befolkningen.

Til sist kommer fremtidens ånd som vil vise hvordan landet vil utvikle seg. De psykiske plagene mange har opparbeidet under studietiden, vil forplante seg ut i det voksne liv. Det vil igjen føre til flere offentlige utgifter og en større byrde på samfunnet.

Videre vil det å ha mindre tid på lesesalen fort resultere i lavere kompetanse som dagens studenter kan ta med seg inn i sitt fremtidige arbeid, og på lang sikt gjøre norsk arbeidskraft mindre ettertraktet.

Uansett hva man tenker om budskapet til juletidens tre ånder er det ikke til å komme unna de farlige konsekvensene for landets fremtidige befolkning.

Powered by Labrador CMS