Bylinefoto av Armann Kippersund

Opptaksreglene er en skandale

Denne uken la regjeringen frem sine forslag til nye opptaksregler for høyere utdanning. De svikter en stor andel norske elever.

Publisert

Da høyere utdanningsminister Oddmund Hoel la fram de nye opptaksreglene for høyere utdanning, sa han at målet er å få folk raskere i gang med høyere utdanning, raskere ut i jobb og sikre rekruttering til viktige profesjoner. Hvordan regjeringen tenker å nå dette målet, er et mysterium for meg. 

Blant endringene har vi en oppsiktsvekkende reorientering i tilleggspoengene fra 14 til 3. Ordningene som består er poeng for realfag på videregående, og poeng for utført militærtjeneste eller siviltjeneste. Men det er ikke ved å fjerne tilleggspoengene at regjeringen gjør største feil. Feilen begås ved at de nok en gang ignorerer en gruppe som har stått utenfor alt for lenge. De vi trenger å satse på i høyere utdanning, er folk med yrkeserfaring og/eller fagbrev som ønsker å bytte yrke, eller å videreutdanne seg. Ifølge en undersøkelse gjort av Finn jobb, så vektlegger mange næringslivsledere erfaring over utdanning. Så her kan man stå i fare for å slå to fluer i en smekk. Jeg tør også gjette på at folk med yrkeserfaring, også ofte er sikrere på hva de vil når de først begynner et utdanningsløp - så da reduserer man også frafallet.

Det vi trenger, er å innføre poeng for yrkeserfaring og åpne for motivasjonsbrev

Det vi trenger, er å innføre poeng for yrkeserfaring og åpne for motivasjonsbrev til en rekke utdanninger. Slike ordninger finnes i andre europeiske land, som Danmark og Nederland. På den måten kan folk med genuin motivasjon få prøve seg i ulike utdanningsløp, ikke bare de som klarer seg godt i den norske videregående skolen.

Lav motivasjon er en viktig faktor for at mange dropper ut av ulike studier. Å vektlegge arbeidserfaring gjennom motivasjonsbrev kunne bidratt til at flere faktisk gjennomførte utdanningen sin. Dette ville ikke bare hjulpet dem med yrkeskompetanse, men også andre som per nå faller utenfor høyere utdanning.

Jeg er med dette mildt sagt spent på hvordan resultatet av denne ordningene vil se ut om et par år. Med dette forslaget vil regjeringen sikre en spredning av paramilitære universiteter, med demotivert studentmasse.

Powered by Labrador CMS