Fuskets dobbeltmoral

Borch anket sak mot student tatt for fusk for å gjenbruke eget arbeid. Samtidig hadde høyere utdanningsminister kopiert andre i 20% av egen masteroppgave.

Publisert Sist oppdatert

Hva skjer egentlig når man kaster stein i glasshus? Sandra Borch, nylig avgått forsknings- og høyere utdanningsminister, har svaret. Borch må gå av på grunn av alvorlige fuskeanklager, noe universitets- og høyskolesektoren og studentene tar på høyeste alvor. Noe hun også selv har tatt på høyeste alvor. Så slo dobbeltmoralen inn.

Reglene for hva som er fusk og ikke har lenge vært en diskusjon i studentbevegelsen og sektoren for øvrig. Norsk studentorganisasjon har gått ut og krevd tydeligere retningslinjer for fusk og påpekt problematikken rundt det å kalle gjenbruk av egen tekst for juks. Både studentene og sensorene trenger tydeligere retningslinjer, mindre tolkningsrom og mer forutsigbarhet.

Siden flere fuskesaker har fått medieoppmerksomhet, og flere har endt opp i rettsapparatet, har frykten for å bli tatt for fusk økt. Vi i studentparlamentet erfarer at mange studenter har en genuin frykt for å bli tatt i fusk, selv om de på ingen måte har hatt til intensjon å fuske. Det er et problem.

Ministerens dobbeltmoral gjør saken verre. I forslag til ny universitets- og høyskolelov ønsker regjeringen å øke strafferammen på fusk til inntil to år, og kunnskapsdepartementet med Sandra Borch i spissen anker frifinnelsen av en student som ble tatt for gjenbruk av eget arbeid på en underkjent eksamen. Studenten fikk originalt Universitets- og høyskolelovens strengeste straff for fusk: to semestre med utestengelse. Gjenbruk av eget arbeid er ikke det samme som plagiat av andre tekster. Som Stølen og Stensaker har skrevet i Khrono burde ikke gjengivelse av eget arbeid i utgangspunktet gi hjemmel for å kalle det fusk. Det bør heller reflekteres, dersom omfanget er for stort, på karakteren. Slurv og fusk er ikke det samme, og sanksjonene må samsvare med forbrytelsen.

Gjenbruk av eget arbeid er ikke det samme som plagiat av andre tekster.

Samtidig har Borch selv begått omfattende gjengivelse av andres arbeid uten å føre kilder. Likhet for loven må sikres, enten man er student eller minister, og da er det behov for et tydeligere regelverk. I dag kan alt fra dårlig kildeføring til 100% kopi av andres arbeid utløse fuskebestemmelsen og føre til utestengelse. 

Det er synd at Borch må gå av på grunn av en slik sak, og vi takker for et godt samarbeid. Vi håper den nye statsråden vil ta en god kikk på regelverket, og at ministeren vil stå i front for å få på plass tydeligere retningslinjer for hva fusk er. Lykke til!

Powered by Labrador CMS