Tre områder: NSO-leder Oline Sæther trekker frem studentboliger, helsetjenester og studentfrivillighet.

Studenter må kreve plass i kommunepolitikken

At norske kommuner ikke gjør mer for å gi oss en god studiehverdag er obskurt, mener NSO-leder Oline Sæther, som oppfordrer studentene til å stille tre konkrete spørsmål til politikerne før valget.

Publisert Sist oppdatert

I mangel på at kommunene selv plukker opp ballen, så har du her tre spørsmål jeg håper du som student stiller politikerne når du skal finne ut hvilket parti du skal stemme på i høst.

1: Hva vil ditt parti gjøre for å sikre flere studentboliger? 

Bare 15 prosent av studenter har tilgang til en studentbolig. Studenter kjemper en kamp i oppoverbakke for å få en bolig i rimelig prisklasse og med trygg standard. I Oslo står rekordmange studenter i kø for å få bolig, samtidig som leieprisene galopperer av gårde langt utover den ville prisveksten ellers i samfunnet. 

Kommunene har stor makt til å få fortgang i byggingen av flere studentboliger. De kan sponse tomter studentsamskipnaden kan bygge på og sørge for ekspressbehandling av søknader om bygging.

2: Hvordan vil ditt parti gi studenter tilgang til rimelige helsetjenester? 

Under korona var det et fokus på studenters psykiske helse. Kommuner ga bevilgning til studentsamskipnadene for at de skulle tilby gode helsetilbud for studenter. Det ble satset på både forebyggende tjenester som samtalegrupper så vel som et økt tilbud av psykologtjenester. 

Etter korona har vi sett at kommunenes vilje til å støtte helsetilbud rettet mot studenter har minsket. Kommunale tilbud som at innbyggere under 25 får tilgang til helsestasjon for ungdom og psykologtjenester treffer en stor andel av studenter og er viktig at består når nye politikere skal velges inn i kommunene i høstens valg.

3: Hvordan vil ditt parti legge til rette for studentfrivillighet? 

Studentfrivillighet tjener samfunnet. Det gir oss studenter tilhørighet og virker forebyggende mot ensomhet. Studentforeninger som Jussbuss og Medisinernes seksualopplysning sprer viktig kunnskap til utsatte grupper i samfunnet. Studenter som engasjerer seg i frivilligheten får viktig organisasjonskunnskap gjennom styremøter, store arrangement som idrettsturneringer og drift av for eksempel studentbarer med betydelig omsetning.

Kommunen har en viktig rolle i å tilby lokaler vi kan drive foreningene våre i – vi trenger plass i byrommet til idrettsarrangement, møtelokaler til styremøter og støtteordninger som gjør det mulig å drive studentbarer. Det er stor variasjon i hvor aktive kommunene legger til rette for studenttilværelsen. De fleste kan gjøre det bedre – og vi studenter må stille spørsmålene som sørger for at politikerne som stiller til valg husker dette.

Powered by Labrador CMS