Oslo trenger en plan for studentene

«Oslo er landets største studentby, og har et særskilt ansvar for å sørge for at byen er god å bo i også for studenter», skriver Anna Dåsnes og Hallstein Bjercke i Oslo Venstre.

Publisert Sist oppdatert

Oslo er landets største studentby, og har et særskilt ansvar for å sørge for at byen er god å bo i også for studenter. Det betyr blant annet at kommunen må bidra til at studentene har gode velferds- og helsetjenester, botilbud, kollektivtilbud, kultur- og fritidstilbud, studentboliger og barnehagetilbud.

Likevel viser undersøkelser at vi henger bak de andre store studentbyene i Norge når det gjelder nesten alle av disse områdene. Det er hele 90 000 studenter som bor i byen vår. Likevel mangler en helhetlig kommunal satsing på å bedre Oslo som studentby.

Derfor har vi i Venstre foreslått at bystyret i Oslo skal behandle en egen studentmelding i Oslo. Målet med det er at er at byrådet skal lage en handlingsplan for hvordan Oslo kan bli en bedre studentby.

Denne planen skal blant annet si noe om studentvelferden, læringsmiljøet, jobbmuligheter og studentfrivilligheten – og om hvordan vi kan gjøre Oslo til en bedre by på disse områdene.

Byer som Bergen, Gjøvik og Ålesund har allerede vedtatt egne studentmeldinger, som legger grunnlaget for en helhetlig satsning på sine kommuner som studentbyer. Oslo burde ha en ambisjon om å være Norges, om ikke Nordens, beste studentby, og en studentmelding vil være et viktig og nødvendig steg i den prosessen.

Det er studentene som vet best hvilke utfordringer som kommer med studenttilværelsen, og hva som kan gjøres for at det skal bli bedre å være student i Oslo. Derfor er det viktig for oss at studentene inviteres med i arbeidet med denne planen, og de lyttes til.

For Oslo er det et vedvarende problem at svært få studenter som flytter til Oslo, melder flytting i folkeregisteret. Dette medfører et større økonomiske tap for Oslo, og det er derfor behov for å sette inn tiltak for å få flere studenter til å registrere seg som

Osloborgere i folkeregistrert. Det er lurt å ha sin folkeregistrerte adresse der hvor man bor, men vi vil likevel at det skal lønne seg enda mer for studentene å melde flytting. Derfor ønsker vi at byrådet skal se på en insentivordning for studenter som melder flytting Oslo.

I tillegg bør økte innbyggertilskuddet kommunen vil få fra studenter som melder flytting, gå inn i finansieringen av tiltak rettet mot studenter.

Slike insentivordninger eksisterer i andre studentbyer, som Volda og Kristiansand. I Agder får studenter seks måneder gratis kollektivtransport i hele fylket dersom de melder flytting. I Volda utstedes det et gavekort på verdi av 5000 kroner som kan brukes til varekjøp – både i butikker, og til flere andre opplevelser i kommunen. Det kommer godt med, både for studentene, og for byen de bor i.

Venstre ønsker at Oslo skal være førstevalget for alle studenter. Det kommer ikke av seg selv. Oslo trenger en satsing på studentene. Det skal vi i Venstre sørge for at skjer.

Powered by Labrador CMS