'Unpaid is unfair': Praktikantene ønsker lønn for å rette opp i skjevheter blant praktikantene.
"Unpaid is unfair": Praktikantene ønsker lønn for å rette opp i skjevheter blant praktikantene.

Praktikanter tar et oppgjør med FN: – Det er hyklersk

Gjennom initiativet Fair Internship Initiative håper praktikantene å sikre at neste FN-leder ikke må være en velstående europeer.

Publisert Sist oppdatert
Studentrådgiver: Munir Jaber fra LO mener FN må finne en måte å endre praksisen sin på.
Studentrådgiver: Munir Jaber fra LO mener FN må finne en måte å endre praksisen sin på.
Skeptisk: FN-praktikant Laurence Heijbroek (26).
Skeptisk: FN-praktikant Laurence Heijbroek (26).
'Pay your interns': Klar tale fra en FFI-markering.
"Pay your interns": Klar tale fra en FFI-markering.

– Hvordan kan FN forvente å oppnå sine mål hvis de ikke følger sine egne verdier? Spør britiske Laurence Heijbroek (26). I likhet med mange studenter har Heijobroek valgt å ta et praktikantopphold i FN mellom bachelor- og masterstudier i internasjonale relasjoner.

Og han er blant dem som ikke får lønn for det arbeidet han gjør.

– Må utfordre FN

Derfor har han meldt seg inn i organisasjonen Fair Internship Initiative (FII), som ble startet i 2015. Data de selv har hentet inn viser at 81 prosent av FNs praktikantstillinger mellom 2009 og 2017 har vært uten lønn eller stipend, noe Heijbroek mener går utover organisasjonens troverdighet.

Som situasjonen er nå, vil praktikantordningen sørge for at nye ledere kommer fra utvalgte deler av verden.

Laurence Heijbroek, FN-praktikant i Genève

Selv fikk han spart opp nok penger for å finansiere sitt tre måneder lange praktikantopphold, men påpeker at ikke alle er like heldige:

– Vi har en uholdbar, uakseptabel situasjon hvor de fra lav sosioøkonomisk bakgrunn ikke får muligheten til å være praktikanter, sier Heijbroek.

FIIs funn viser også en sterk underrepresentasjon av praktikanter fra utviklingsland.

Der 63 prosent av praktikantene mellom 2009 og 2015 var fra Europa og Amerika, var kun 15 prosent fra Afrika.

– Slik situasjonen er nå, vil praktikantordningen sørge for at nye ledere kommer fra utvalgte deler av verden, tror han.

Universitasjournalist Simen befinner seg i FN-byen Genève for tiden: I mini-Frankrike er det tre kyss på kinnet som gjelder

– Det er hyklersk

– Initiativet var startet ut av ren frustrasjon mot en svært urettferdig situasjon, sier Matteo, en av grunnleggerne av FII.

Han vil ikke stå frem med etternavnet sitt, ettersom han i dag er ansatt hos FN og vil ikke bli identifisert. For flere år siden var han selv praktikant for samme organisasjon.

Matteo viser til at FN-byene New York, Genève og Wien er svært dyre, og at praktikanter enten må ha komme fra pengesterke familier, eller sette seg selv i gjeld for å finansiere oppholdet.

–Det er ingen like rettigheter og muligheter med dagens praktikantordning, sier Matteo, som mener FN bidrar til diskriminering.

– Det er hyklersk, sier han.

Slik Matteo ser det, er den store utfordringen for å få på plass en endring at praktikantoppholdet bare varer i et par måneder.

– Den korte tilstedeværelsen i problematikken gjør det vanskelig å organisere en stabil og sammenhengende bevegelse. Det at FII har levd siden 2015, er en suksess i seg selv.

Universitasjournalist Ingeborg møter seg selv i døren: Salaam, bonjour!

FN svarer på kritikken

Direktør for FNs informasjonstjeneste i Genève, Alessandra Vellucci, har blitt presentert for tallene Fair Internship Initiative har samlet inn, og kritikken organisasjonen har fått.

– Det er viktig å understreke at praktikantopplæringen er en lærings- og ikke arbeidserfaring. Dessverre er praktikantstillingene i FNs sekretariat ubetalt. Kandidatene er fullt informert om vilkårene og vi oppfordrer dem til å søke stipend fra deres universitet, regjering eller andre potensielle sponsorer.

Vellucci påpeker at noen organer i De forente nasjoner opererer med eget budsjett uavhengig av sekretariatets, og de tilbyr betalte praktikantstillinger.

– Til tross for at praktikantplassene ikke er betalt, fortsetter sekretariatet å motta flere søknader enn det er stillinger. Dette viser verdien studentene selv legger på disse faglige og personlige vekstmulighetene.

Når det gjelder den geografiske oppdelingen, så vektlegger hun at kandidater kan søke om praktikantopphold i et av de regionale FN-hovedkvarterene i for eksempel Addis Abeba, Nairobi, Santiago de Chile, Beirut eller Bangkok, der levekostnadene er lavere.

– Dette kan legge til rette for at studenter fra utviklingsland får tilgang til praktikantstillinger i FN.

– Hva tenker du om kritikken dere får fra Fair Internship Initiativet?

– Jeg vil svare med ordene fra generaldirektøren Michael Møller: "... vi må også sørge for at kvalifiserte unge fra alle deler av verden kan bli med i vår organisasjon som praktikanter, uavhengig av deres økonomiske bakgrunn. I denne sammenheng gleder jeg meg over de pågående diskusjonene om rettferdig godtgjørelse til praktikanter, og håper at vi sammen med våre medlemsstater vil finne en tilfredsstillende løsning.”

Fikk du med deg denne?: Argentinske studenter fortviler:–Gratis utdanning er vår identitet

– Må snu trenden

Munir Jaber er studentrådgiver i Landsorganisasjonen i Norge (LO) med ansvar for praktikanter og unge voksne i jobb. Dit kan man rette spørsmål dersom man lurer på hvilke rettigheter man har overfor sin arbeidsgiver. Munir gir praktikantene medhold i at utviklingen med ulønnede praktikantstillinger er negativt for både praktikantene selv, men også troverdigheten til FN.

– Når selv ikke FN følger anstendige spilleregler med en forutsigbar stipend- eller lønnsordning for sine praktikanter, blir det vanskelig å kjempe for det i blant bedriftsledere og store selskaper globalt, sier Jaber.

– Hva er betydningen av at unge jobber gratis som praktikanter?

–Hvis man ikke er lønnet praktikant er arbeidsgiverrollen veldig uklar, sier han og påpeker at det er urettferdig å ikke lønne noen dersom de arbeider på lik linje med en vanlig ansatt.

Jaber tror imidlertid FNs praktikanter kan snu trenden og oppnå lønnsordninger.

– Vi har ikke noe annet valg. Det må bli ordninger hvor man enten går sammen med medlemslandene for å få på plass en ordning for å utdanne fremtidens freds- og utviklingsarbeidere, samtidig som de får en lønn å leve av.

Powered by Labrador CMS