verdensdag for psykisk helse, parade

Kast maska!

Lørdag ble den årlige Verdensdagen for psykisk helse markert med parade i Oslo sentrum. Samtidig sliter mange studenter med psykiske problemer, og pågangen hos SiO Helse er stor.

Publisert Sist oppdatert
verdensdag for psykisk helse, parade

Mange går til behandling hos SiO Helse, men noen har så alvorlige problemer at de må henvises videre

Kari Jussie Lønning, leder for SiO Helse

Verdensdagen for psykisk helse er en opplysningskampanje som tar sikte på å øke folks bevissthet rundt psykisk helse. I år ble det satt fokus på å vise at det er lov til å ha «riper i lakken», og at ingen er perfekte i dagens suksess- og prestasjonsjagede samfunn.

I Oslo ble dagen markert med en maskeparade som gikk fra Slottsplassen til Youngstorget. Omtrent tretti mennesker møtte opp for å gå paraden. Disse ble oppfordret til å «se hverandre» og «kaste maska» gjennom slagord og bannere. Til tross for smalt oppmøte, var stemningen i toget god.

Psykiske lidelser utbredt

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT 2014) viser at 21 prosent av alle studenter ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) lider av psykiske problemer.

Stor pågang: Verdensdagen for psykisk helse ble markert i Oslo sentrum 10. oktober. Mange studenter sliter med psykiske problemer, og pågangen hos psykologtjenesten til SiO er stor.

Samtidig viser tall fra Folkehelseinstituttet at omtrent halvparten av oss vil oppleve psykiske problemer i løpet av livet.

Kari Jussie Lønning, leder for SiO Helse forteller at mange studenter oppsøker SiO Helse med psykiske problemer.

– De fleste sliter med depresjon, angst, problemer knyttet til prestasjon eller spiseproblematikk. Ofte har studentene flere av problemene, som gjerne henger sammen. Mange går til behandling hos SiO Helse, men noen har så alvorlige problemer at de må henvises videre, sier hun.

Per dags dato er ventetiden for psykologbehandling hos SiO lang.

Seks på plassen: Dette mener studentene

Klart budskap

Maren Moen jobber i Fontenehuset som er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt en psykisk sykdom. Hun har vært med på planleggingen av maskeparaden.

– Målet med paraden var å redusere stigma rundt psykiske helseplager. Alle har en psykisk helse. Vi ønsket rett og slett å få folk til å kaste maska og se hverandre. Det var også paradens budskap, forteller hun.

Maskeparade: Det var ikke voldsomt oppmøte på lørdagens maskeparade, men oppmøtet er ikke representativt for antallet i samfunnet som sliter med psykiske problemer. Studenter er en spesielt utsatt gruppe, fordi studentilværelsen kan være ensom, økonomisk utfordrende og medføre mye press.

Tolv års tradisjon i Norge

World Federation for Mental Health (WFMH) bestemte seg i 1992 for å lage en egen dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele kloden. Siden 2003 har Mental Helse Norge koordinert arbeidet med Verdensdagen den 10. oktober på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Et tydelig behov

Odd-Arne Eriksen, rådgiver for Link Oslo – senter for selvhjelp og mestring, forteller at han ikke har statistikk på hvor mange studenter som benytter seg av de kostnadsfrie tjenestene hos Link Oslo, men at flesteparten av dem som henvender seg er under 30 år, altså i den typiske studentalderen.

Syv av ti i Oslo gikk til fastlegen i 2014. Ti prosent av disse henvendelsene handlet om psykiske lidelser, forteller Eriksen. Han mener det tydelig viser et behov for psykologhjelp, selv om han påpeker at mange opplever lettere forbigående psykiske lidelser.

– For studenter kan nok eksamenstida prege dem en del. Situasjonen kan også ofte forverres hvis de samtidig befinner seg i en dårlig livssituasjon, sier han.

Powered by Labrador CMS