SAIH bør få fortsette å kjempe for en bedre verden

Norske studenter har frivillig gjennom SAIH bidratt til å bedre utdanning i fattigere land i mange år. Dette håper vi fortsetter.

«SAIH-tierne» er blitt diskutert i flere medier den siste tiden. Det har blitt reist spørsmål rundt hva pengene brukes til, om SAIH sin politiske aktivitet og hvorfor studenter gis mulighet til å betale tierne. Dette ønsker vi i Studentparlamentet ved UiO å oppklare.

Studenter har en lang tradisjon for å engasjere seg i samfunnsspørsmål. Internasjonal solidaritet har lenge vært en av kampsakene. I 1961 gikk derfor norske studenter og akademikere sammen for å stifte SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond.

Representantene i Studentparlamentet har vedtatt at vi skal engasjere oss i prosjekter som fremmer studentsolidaritet. Derfor har Studentparlamentet inngått et samarbeid med UiO som gir studenter mulighet til å støtte SAIH sitt solidariske arbeid.

Studenter kan velge å betale 40 kroner ekstra når de betaler den obligatoriske semesteravgiften. På fakturaen er disse 40 kronene merket «valgfri». På informasjonssidene til UiO står det at om man ikke ønsker å betale de 40 kronene, kan man trekke de fra totalbeløpet på fakturaen. Hvert år velger flere tusen studenter å betale de ekstra 40 kronene. Mange lar også være. Om man først betaler, men angrer seg, kan de 40 kronene refunderes. Dette forklarer SAIH og UiO på sine nettsider.

På SAIH sine hjemmesider står det at midlene blant annet blir brukt på støtte til politisk arresterte og utviste studenter, ledertrening for unge kvinner, informasjon og opplæring om seksuelle og reproduktive rettigheter og etterutdanning av lærere. I 2017 nådde vi et viktig politisk mål da en ny stipend- og låneordning ble innført for studenter i Zambia etter mange års arbeid. SAIH er åpne om sine politiske mål. De kaller seg partipolitisk uavhengige fordi målene er ikke tilknyttet et politisk parti, men er bestemt av SAIH-medlemmene.

Studentparlamentet og Universitetsstyret ved UiO er to av de totalt 55 medlemsorganisasjonene i SAIH. Studenter har i alle tider vært med på å forme politikk gjennom engasjement i lignende organisasjoner. Vi håper denne tradisjonen fortsetter.

Ved å engasjere seg politisk, enten i et politisk parti eller en politisk organisasjon, har vi mulighet til å forme verden. Studentparlamentet heier på alle studenter som velger å engasjere seg politisk for å forme det samfunnet de ønsker.

Si din mening

Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

  • Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom. Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende.
  • Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.
Powered by Labrador CMS