Arild Hermstad er fungerende partileder i Miljøpartiet De Grønne.

SHoT-tallene reflekterer at politikerne ikke stiller tilstrekkelig opp for studentene

«Åpenbart har alle ansvar for eget liv, men når SHoT-tallene viser at mange sliter med alvorlig psykisk plager blir «ta deg sammen» for enkelt», skriver fungerende partileder i MDG.

Publisert

Om dagens studenter skulle fått like mye som jeg og Ola Borten Moe fikk i studiestøtte, ville de fått omtrent 38 000 kroner mer i året å rutte med. Likevel møtes de av sistnevnte med lite annet enn arroganse og oppfordringer om å skjerpe seg i en tid hvor mange sliter.

Det er for dårlig. Til tross for fulltidsstudier, viser undersøkelser at rundt 7 av 10 studenter jobber. At studenter her hjemme jobber mer enn i land som Danmark og Sverige, er et symptom på at studiestøtten ikke strekker til.

For en del er arbeid et fint supplement som gjør studiehverdagen rikere, for andre er det en belastning som går ut over trivselen og evnen til å konsentrere seg om studiene. Når man i prinsippet skal kunne være heltidsstudent i Norge, er det uansett for dårlig at det å arbeide ved siden av ikke er et fritt valg for de fleste.

Torsdag 15. september var Ola Borten Moe i panelsamtale om psykisk helse på Universitetet i Oslo. Han uttalte at «studenter må ta ansvar selv, samfunnet kan ikke bare tilby». Utspillet skuffer meg, men overrasker meg dessverre ikke, etter snart ett år med Borten Moe som statsråd.

Åpenbart har alle ansvar for eget liv, men når SHoT-tallene viser at mange sliter med alvorlig psykisk plager blir «ta deg sammen» for enkelt. Det minner litt om hvordan man håndterte psykisk uhelse for mange generasjoner siden, og er uverdig for en statsråd i det 21. århundre.

Dessverre mistenker jeg at Borten Moe har denne innfallsvinkelen fordi regjeringen ikke ønsker å gjennomføre konkrete tiltak som vil gjøre studiehverdagen bedre, men som koster penger.

For som Universitas-journalist Daniel Hesby Hansen skrev tidligere i høst: Psykisk helse er ikke frakoblet ens økonomi. Lite forutsigbarhet i hverdagen skaper stress og bekymringer.

Når regjeringen nekter å øke studiestøtten til 1,5G og ikke en gang knytter den til grunnbeløpet, som ville skapt forutsigbarhet hvert år, danner de rammer for en hverdag som skaper uhelse for flere.

Hadde vi gjort det motsatte ved å øke studiestøtten, bygge flere studentboliger med flere meningsfulle møteplasser for studenter og ikke minst gjort helsetilbudet bedre, hadde vi skapt rammer som enklere skaper god helse og trivsel under studietiden.

Det er politikernes ansvar å tilrettelegge for en studiehverdag med økt livskvalitet. At regjeringen ikke vil ta det ansvaret skuffer meg, men vit at vi er mange som støtter dere, og vi krever at de andre partiene også møter dere med respekt og politisk handlingsvilje

Powered by Labrador CMS