Skyhøy avgift skremmer studenter

Antallet søkere til engelske universiteter i 2012 går markant ned. Det gir bensin på bålet for motstandere av omstridt avgiftsøkning.

Publisert

Regjeringa burde nå erkjenne at deres høyere utdanningspolitikk har en klar påvirkning på søknadsadferden.

Liam Burns, president i National Union of Student (NUS).

Nedgangen i antall søkere er på 6,6 prosent ifølge en rapport utarbeidet av University and College Admissions Service (UCAS), den britiske versjonen av Samordna opptak.

Antallet søkere begynte å falle allerede da en studieavgiftsøkning ble vedtatt for to år siden. Da tredoblet den britiske regjeringen studieavgiften i England, til store protester, fra om lag 27 000 kroner (3000 pund) til nærmere 80 000 kroner (9000 pund).

Rapporten tar også for seg søkertallene fra Wales og Skottland, hvor det ikke har vært en økning i studieavgiften. I disse områdene økte antallet søkere, og kontrasten til den engelske nedgangen er dermed tydelig.

– Regjeringas politikk påvirker

– Dette er tidlige tall. De har fortsatt mulighet til å komme seg, og det håper jeg de gjør. Men nedgangstrenden i England holdt seg gjennom hele året i fjor, i motsetning til i Skottland og Wales. Regjeringa burde nå erkjenne at politikken for høyere utdanning har en klar påvirkning på søkertallene, sier Liam Burns, president i National Union of Student (NUS), i en pressemelding.

Med avgiftsøkningen innførte også regjeringen nye lånebetingelser for studenter med dårlig økonomi. Disse studentene skulle slippe å betale tilbake lånet før de hadde en stabil inntekt og dermed kunne tåle økningen.

Burns mener at selv om lånebetingelsene er gode, så er søknadsfallet et tegn på at en avgift på 80 000 kroner virker avskrekkende på studentene.

– Studenter og deres familier fungerer ikke som en type kalkulatorer, som er i stand til å regne ut hvor mye de vil klare å betale tilbake basert på hypotetiske framtidige inntekter, sier han.

Han advarer mot en debatt som kun fokuserer på hvordan utdanningsinstitusjonene skal finansieres, uten også å diskutere den økonomiske støtten til studentene.

– De som ikke begynner på universitetet, sliter med å få endene til å møtes. Den økonomiske støtten når ikke de riktige studentene når de trenger det, sier Burns.

– Krevende rekrutteringsmiljø

Organisasjonssjef for UCAS, Mary Curnock Cook, påpeker at det er flere ting å trekke ut av rapporten.

– Hovedtallene i denne rapporten viser hvor krevende det var å rekruttere til enkelte deler av Storbritannias høyere utdanning i 2012. Likevel er det mer subtile, underliggende funn. For eksempel ligger de faktiske opptakstallene nære de vanlige tallene, selv om etterspørselen etter høyere utdanning har falt i England, sier hun i en pressemelding.

For totalt 653 600 søkere var det kun 464 900 fulltidsplasser. Det betyr 188 700 søkere sto igjen uten studieplass etter opptaksrunden.

Bekymringsverdige funn

Cook trekker også fram andre, både gledelige og urovekkende funn.

– Den fortsatte økningen i deltakelse blant svakerestilte grupper er veldig oppmuntrende, sier Mary Curnock Cook, konsernsjef for UCAS, i en pressemelding.

Hun mener derimot at det er slående og bekymringsverdig at kvinner fortsetter å søke høyere utdanning i mye større grad enn menn.

– Unge kvinner har 30 prosent høyere sannsynlighet for å begynne på høyere utdanning enn menn. Denne forskjellen har økt i denne opptaksrunden.

Powered by Labrador CMS