Gjør din stemme hørt – stem i studentvalget!

Er det noe ved din studiehverdag du ønsker å forandre? I så fall må du ikke glemme å stemme nå under årets studentvalg!

Publisert

Studentdemokratiet er en viktig del av grunnsteinen til universitetet vårt. Helt fra programnivå til Studentparlamentet, er det flust av dyktige og engasjerte studenter som velger å bruke av egen fritid til å gjøre en ekstra innsats for sine medstudenter.

Det er studentene som vet hvordan det er å være student, og det er studentene som vet hva studenter trenger. Hvordan skaper vi egentlig de gode opplevelsene på og omkring UiO? Det er det dere som er ekspertene på.

De siste årene har virkelig vist oss viktigheten av å ha dere med oss. Uten deres sterke engasjement, og det tette samarbeidet mellom ledelsen ved Universitetet i Oslo og Studentparlamentet, er det slett ikke sikkert vi hadde fått til å holde campus åpent så lenge som vi gjorde under pandemien. Kanskje hadde heller ingen tenkt på krisepakke til studentene, eller varslet om at det var mange som slet psykisk som følge av nedstengingen.

Studentene var også helt sentrale i utarbeidelsen av vår Strategi 2030, og dere var de første til å be om en egen klima- og miljøstrategi for universitetet. Nå som den er på plass, er det viktig at dere også følger opp, deltar i demokratiske prosesser og holder oss i ledelsen ansvarlige. Det behøver vi om vi skal klare å nå målene våre.

Så, kjære student: Grip muligheten og stem i studentvalget! Vi sitter ikke på alle svarene alene, og vi trenger deres mening. Derfor ønsker jeg at dere setter dere godt inn i programmene til de ulike politiske listene som stiller til valg og stemmer frem nettopp dem dere mener er de rette til å tale deres sak!

Studentvalget 2023 åpner 20. april og du kan stemme helt frem til 27. april kl. 14:00 ved å klikke deg inn på valg.uio.no

Godt valg!

Powered by Labrador CMS