Vil kutte ni milliarder i utdanningsbudsjettet

Drøyt ni milliarder skal kuttes fra det danske utdanningsbudsjettet. Nå mobiliserer studentene til kamp.

Publisert Sist oppdatert

Kutt

  • Finansloven, Danmarks statsbudsjett, for 2016 skal vedtas.
  • Ett av forslagene vil kutte 8,7 milliarder i dansk utdanning over de fire neste årene
  • Nedskjæringene vil ramme både videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner.
  • Torsdag formiddag demonstrerte 40 000 elever og studenter i Danmarks gater mot forslaget.

I september la Danmarks ferske mindretallsregjering frem et forslag om å skjære i finansieringen av landets utdanning. Forslaget går ut på å kutte to prosent i utdanningsbudsjettet hvert år de neste fire årene. Til sammen drøyt ni milliarder danske kroner. Torsdag marsjerte 40 000 elever og studenter gjennom gatene i København og Aarhus for å protestere mot forslaget.

– Nedskjæringene vil ramme både undervisningskvalitet, forskning og Danmarks fremtid, sier Alexander Thorvaldsen, formann for Studenterrådet ved Københavns Universitet.

Kursskifte i dansk utdanningspolitikk

Universitas møter Thorvaldsen, en statsvitenskapsstudent med alvorlig mine, på Vår Frues plass midt mellom de ærverdige universitetsbygningene fra 1800-tallet. Omringet av byster av personer som har vært betydningsfulle for universitetet, skal vi diskutere et av de største utdanningskuttene i nyere dansk historie.

Thorvaldsen peker på de vakre maleriene mens han forteller entusiastisk om Danmarks stolte utdanningshistorie.

– Det har alltid vært vår fellesfortelling i Danmark og Norden at utdannelse er en investering som kommer samfunnet til gode, sier han.

– Danmarksfiendtlig

Kuttene i utdanning er en del av et overordnet mål om å gjøre innsparinger i dansk økonomi. Utdanningsminister Esben Lunde Larsen hevder at det er på tide at også universitetene – som hittil har vært fredet – spytter inn i statskassen. Thorvaldsen mener nedskjæringene viser et tydelig kursskifte i dansk utdanningspolitikk.

– Ved å kutte ni milliarder i utdanning viser regjeringen at fellesfortellingen vår ikke gjelder lenger. Utdanning anses i dag som en utgiftspost som må gjøres billigere. Med en slik holdning vil jeg si at regjeringen vår er Danmarksfiendtlig. Utdanning handler tross alt om landets fremtid, sier han med streng røst.

Vårt arbeid er ikke over før regjeringen snur.»

Alexander Thorvaldsen, formann for Studenterrådet ved Københavns Universitet.

«Overfôrede» universiteter

Ikke alle er enige i dette. Den danske utdanningsministeren, fra det liberale partiet Venstre, har omtalt danske universiteter som «kornfede» – en betegnelse som brukes om overfôrede kyllinger – klare til slakt.

Thorvaldsen reagerer sterkt på denne betegnelsen.

– Utdanningskvaliteten i Danmark er allerede for dårlig. Det er mangel på leseplasser, lite respons fra forelesere, og for få undervisningstimer. Regjeringens forslag knuser alt håp om å forbedre den generelle utdanningskvaliteten for danske studenter, sier han

Også ledelsen ved Københavns Universitet er enig med Thorvaldsen.

– Det høres ut som universitetene lever i sus og dus, men det hører med til historien at våre utdannelser allerede er underfinansierte. Derfor er det en betydelig fare for at disse kuttene vil gå hardt utover utdanningskvaliteten, sier Lykke Friis, prorektor for utdanning ved Københavns Universitet til DR Nyheter.

Tre av fire er imot kuttene

Thorvaldsen tar meg med til kontoret sitt, som også er demonstrantenes hovedkvarter. Fra vinduene henger det et laken med «Stopp milliardnedskjæringer på utdannelse» påmalt. Inne summer det fra en gjeng ivrige unge mennesker, klistret til hver sin datamaskin. Det lukter motstandskamp.

– Det er her vi lager kampanjemateriellet vårt og planlegger demonstrasjonene, sier Thorvaldsen mens han stolt viser frem kampanjeplakaten.

Det er disse studentene som skal sørge for at regjeringen lytter. Og det ser ut til at de har folket med seg: en undersøkelse gjort av meningsmålingsinstituttet Epinion viser at hele 74 prosent av Danmarks befolkning, nesten tre av fire, er imot nedskjæringene. Undersøkelsen er gjort for den nyopprettede UddannelsesAlliancen. Alliansen består av 38 ulike organisasjoner fra universiteter, høgskoler og videregående skoler, i tillegg til fagforeninger. Den ble etablert med formål om å bekjempe regjeringens nedskjæringsforslag, og er initiativtaker til demonstrasjonen som ble holdt torsdag formiddag.

Så langt har mobiliseringen vært vellykket, og oppslutningen om demonstrasjonen ble mye større enn arrangørene forutså. Torsdag var Københavns gater fylt av paroler som «Invester i fremtiden», «Hev kvaliteten» og det rungende «Dere skjærer, vi blør».

En sannsynlig realitet

Men det spørs om studentene blir hørt. Ettersom regjeringens viktigste støttepartier, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, allerede har erklært sin støtte til finansloven slik den er lagt frem, er det overveiende sannsynlig at forslaget går gjennom.

– De har godkjent at det skjer, så det vi arbeider for nå er hvilke forbehold vi kan få med i forhandlingene, sier Thorvaldsen.

Det er usikkert akkurat når kuttene vil bli vedtatt, men budsjettet må stå klart 1. januar 2016. Uansett utfall, det blir ikke tyst fra studentene inne på Thorvaldsens kontor.

– Om nedskjæringene vedtas vil UddannelsesAlliancen bestå. Vårt arbeid er ikke over før regjeringen snur.

Powered by Labrador CMS