UiO er feige

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo har vedtatt en akademisk boikott av Israel. Styret ved UiO må følge etter, mener leder i studentparlamentet Elisabeth Hoksmo.

Publisert

Forrige uke vedtok studentparlamentet ved Universitetet at vi vil gå inn for en akademisk boikott av Israel. Vi ønsker å handle i solidaritet med våre palestinske medstudenter. Slik situasjonen er nå, ser vi på det som helt nødvendig å ta et tydelig standpunkt. Siden den syvende oktober har over 30.000 palestinere blitt drept, og over 70.000 er skadd. 

Det er godt dokumentert at israelske universiteter er aktive bidragsytere i israelsk okkupasjon, krigføring og undertrykkelse av palestinere. Det inkluderer utvikling av teknologi og våpen, utdanning av militær personell, akademisk legitimering av okkupasjon, og utviklingen av militærdoktrine. Siden krigens utbrudd har israelske universiteter også iverksatt disiplinærtiltak mot ansatte og studenter som er kritiske til krigen i Gaza. Vedtaket til studentparlamentet uttrykker en frustrasjon over mangelen på handling. 

Forslaget om akademisk boikott ble sendt inn i forbindelse med overleveringen av et opprop om akademisk boikott til rektor Stølen på vegne av 537 ansatte og studenter ved Universitetet i Oslo. Studentparlamentet har nå tilsluttet seg dette oppropet. Oppropet samt Studentparlamentets vedtak inneholder blant annet punkter om at UiO skal erkjenne at israelske akademiske institusjoner er store, villige medløpere for det israelske okkupasjonsregimet, bosetterkolonialismen og apartheid, at UiO skal bryte alt institusjonelt samarbeid med høyere utdanningsinstitusjonar i Israel, og at Universitetet i Oslo skal stoppe innkjøp fra leverandører som er knyttet til det israelske militæret, eller som er aktive i okkuperte palestinske områder. 

Israelske universiteter er aktive bidragsytere i israelsk okkupasjon

For Studentparlamentet står akademisk frihet høyt, og en akademisk boikott er ikke et virkemiddel vi tar lett på. Likevel mener vi at UiO ikke bør delta i institusjonelt samarbeid som bidrar til å frarøve andre deres akademiske frihet. Det er også viktig å understreke at vedtaket ikke hindrer samarbeid med enkelte akademikere. Vi ønsker spesielt å fremheve følgende fra vedtaket hos oss: 

«Som studenter ved UiO ønsker vi ikke at vår institusjon skal være medskyldig i okkupasjon, apartheid, ulovlige bosetninger og plausibelt folkemord ved å fortsette samarbeid med medskyldige akademiske institusjoner og bedrifter.»Videre beskriver vedtaket at dette handler om en spesifikk og grov situasjon, og en kontekst som har vart i mange tiår. Det understrekes også at israelske utdanningsinstitusjoner er en integrert del av militærapparatet i Israel.

UiO må ta et tydelig standpunkt. UiO skal være en demokratisk institusjon, og spørsmålet om hvorvidt UiO skal gå inn for en akademisk boikott av Israel fortjener en ordentlig behandling i universitetsstyret.

Det er åpenbart for oss i Studentparlamentet ved UiO at noen må gå foran og ta et standpunkt, og det er det vi ønsker å gjøre ved å vedta denne politikken og tilslutte oss oppropet om akademisk boikott.

Powered by Labrador CMS