UiO har vedtatt klimastrategi – XR demonstrerer:

Liggende protest: – UiO, vi vil bli endringsaktører, men da må du bli en også! Slik avslutter Skagen appellen sin til applaus fra et liggende Extinction Rebellion på Eilert Sundt hus, Blindern.

– Har blitt helt utvannet

Denne uken ble UiOs nye klimastrategi vedtatt. Extinction Rebellion (XR) kritiserer håndteringen for å være lite konkret og saktegående.

Publisert Sist oppdatert

UiOs klimastrategi

 • I 2021 ble en strategi med både ambisjoner og tiltak for å kutte klimautslipp ved UiO, lagt fram.
 • Siden da har man delt denne i to deler: En overordnet strategi og en tiltaksplan.
 • 8. februar ble den overordnede strategien vedtatt i universitetsstyret. 1. mars sendes en konkret tiltaksplan ut på høring
 • Det opprinnelige utkastet har fått kritikk fra mange kanter. Både for være i strid med akademisk frihet og for å ikke være ambisiøs nok til å nå målet om minst 50 prosents utslippskutt innen 2030.

Den overordnede klimastrategien er ment å komplimentere Strategi 2030, som er tiårsplanen for hele universitetet. Prosessen rundt utarbeidelsen av dette har allerede høstet kritikk, blant annet for å mangle konkrete tiltak, ikke være ambisiøs nok, og for å være i strid med universitetets akademiske frihet.

En av av de som har tatt til orde mot universitetets håndtering er Extinction Rebellions studentlag. Sammen med representanter fra Grønn Liste gjennomførte de tirsdag en aksjon gjennom Blinderns forskjellige fakulteter for å rette klimakrav mot universitet.

– Strategien startet lovende, men har blitt helt utvannet gjennom prosessen.

Slik åpner Adrian Skagen appellen sin på Blindern. Han er medlem i Extinction Rebellion og representant for Grønn Liste ved Studentparlamentet ved UiO.

Les også: Klimademonstrasjoner verden over: Studenter er lei av tomme løfter

Tydelige krav mot UiO

Med banner og megafon, er Skagen klar i sin tale. XR har tre krav til UiO:

 • UiO må fokusere på tapet av naturmangfold,
 • UiO må slutte å servere kjøtt og fisk på sine arrangementer.
 • Klima og miljø skal inn i alle studieløp.

I intervjuet med Universitas i forkant av demonstrasjonen, utdyper Skagen hva dette innebærer.

– Det er viktig at studenter blir opplært i klima- og miljøproblemstillinger og naturtap, selvfølgelig spesialisert i forhold til hva man studerer. Dette er både viktig med tanke på arbeidslivet og for å møte aktuelle problemstillinger i praksis.

Appell: Adrian Skagen holder appell under Exctinction Rebellion-protesten på Blindern.

Angående servering av kjøtt og fisk, mener han at UiO må være bærekraftig på egen banehalvdel. Overordnet mener XR at strategien UiO vedtok denne uken mangler konkrete krav.

– Da mister man litt tiltro til om man klarer å gjennomføre planen, påpeker Skagen.

Han peker videre på demonstrasjon som en viktig del av demokratiet, og for å bli hørt.

– Det fungerer som en slags brannalarm. Når noe brenner så er det jo ubehagelig, men det er poenget, du skal faktisk få med deg at noe brenner.

Les også: Klimasøksmål: – Endelig er det staten som må svare for seg

– Bedre vegetartilbud nå

Tirsdag kveld kunne Mette Halskov Hansen, viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet på UiO, bekrefte på telefon til Universitas at den overordnede handlingsplanen har blitt vedtatt uten betydelige endringer.

Når det kommer til kritikken om kjøtt i UiO-kantinene, påpeker Hansen at mye er gjort allerede.

– Jeg vil si at vi har et mye bedre vegetartilbud nå enn bare for noen får år siden.

Halskov Hansen fastslår videre at det i all hovedsak er Studentsamskipnaden (SiO) som har ansvaret for mattilbudet på UiO.

– Der har studentene selv en stor påvirkningsmulighet.

Moderat Liste: – Uenig i løsningene

Mathias Meyer, representant i Moderat Liste er også til stede når XR baner vei mot Frederikke-plassen.

– Vi trenger den type engasjement, men jeg er uenig i løsningene.

Mathias Meyer, leder av Moderat Liste

Om demonstrasjonen tenker Meyer at det er positivt at det blir rettet fokus mot UiOs klimatiltak.

– Vi står overfor en situasjon hvor folk er usikre på fremtiden vår.

Han er likevel ikke helt enig i kravene XR retter mot UiO.

– Vi trenger den type engasjement, men jeg er uenig i løsningene.

Gulrot fremfor pisk

Et kjøttforbud, slik XR og Grønn Liste tar til orde for, tror han vil virke mot sin hensikt.

– Vi tror det mest effektive er å gå motsatt vei, å satse på gulrot fremfor pisk. Satse på grønne gode alternativer i stedet for å forby, sier Meyer, som mener maten man velger å kjøpe i kantina er et personlig valg.

Extinction Rebellion har ikke rettet krav om kjøttforbud i kantinene på UiO, som driftes av SiO.

– Men vi kan gjerne jobbe for grønne alternativer. Hvis vi skal klare å løse klimakrisen så krever det at mange er med på det av egen vilje. Jeg tror ikke det er nok at man ovenfra forteller hva folk skal gjøre.

Meyer uttaler seg også om klimastrategien, og debatten som har foregått rundt den, mer generelt. Blant annet på krav om at UiO ikke skal gå inn med egenandeler i prosjekter som ikke er i tråd med bærekraftig utvikling.

Det har blant annet studentpolitiker Axel Klandrerud fra Grønn Liste tatt til orde for. Han reagerte da dette aspektet ble fjernet fra klimastrategiens utkast, i [en sak i Universitas](Lenke10) i januar.

–⁠ Det åpner for at UiO kan støtte prosjekter som åpenbart ikke er bærekraftige. Det er hårreisende i mine øyne, sa Klanderud den gang.

Meyer mener krav om å fjerne prosjekter ved UiO som ikke er bærekraftige, kan påvirke hva ansatte ved UiO kan forske på. Slik kan det innskrenke den akademiske friheten.

– Jeg tror hvis vi skal klare å løse klimakrisen, så må vi ikke si nei til noen løsning på forskning. Da må vi åpne for både kontroversielle forskningsfelt og mer populære.

– Vi tror at kunnskap i seg selv ikke har en klimakostnad, men det er hva man bruker det til som har noe å si.

XR har ikke rettet krav om at UiO ikke skal støtte «ikke-bærekraftige» prosjekter overfor Universitas.

Protesterer: – Hva vil vi ha? kontrer Skagen bak banneret til XR. Svaret er klimaansvar, og de vil ha det nå.

Vil ha debatt i Studentparlamentet

Utkastet til klimastrategien skulle opprinnelig legges frem i slutten av 2020, men grunnet pandemi har prosessen tatt lenger tid. Fortsatt er den endelige tiltaksplanen ikke ferdig utarbeidet. Mette Halskov Hansen har tidligere uttalt til Universitas at det ikke er noen konkrete tiltak som iverksettes fra 8. februar. Det er kun den overordnede strategien som er vedtatt.

– Det kommer en tiltaksplan. Vi jobber på det, men det tar tid.

Halskov Hansen forklarer at å dele strategien i to er nødvendig for å sørge for åpen debatt og god forankring i alle ledd av UiO.

– Hvis jeg får en invitasjon fra Studentparlamentet til å komme og snakke om dette, så møter jeg selvsagt opp med det samme.

Mette Halskov Hansen, viserektor for klima og miljø ved UiO

Men Skagen synes det er synd at det ikke kommer på plass en konkret tiltaksplan samtidig som den langsiktige planen vedtas. Han mener det har vært vanskelig å finne informasjon om hvilke møter ulike aspekter ved strategien og vedtak behandles i.

– Jeg har prøvd å finne ut når neste møte om klimastrategien har vært holdt, det har vært ganske vanskelig. Det er ikke noen åpne møteinnkallinger. Vi skulle gjerne sett at viserektor Hansen og rektor Stølen kunne møtt opp i Studentparlamentet for å snakke om tiltaksplanen.

Halskov Hansen svarer på kritikken med et ønske om en åpen prosess framover.

– Hvis jeg får en invitasjon fra Studentparlamentet til å komme å snakke om dette, så møter jeg selvsagt opp med det samme, sier hun og legger til:

– Vi har snakket med studenter fra Studentparlamentet, og vi har to studenter sittende i styret.

Innrømmer at arbeidet har tatt lang tid

Halskov Hansen sier seg enig i at prosessen har tatt lengre tid enn først ventet.

– Men jeg har også skjønt at det må ta tid, fordi vi må involvere mange. Vi har 27.000 studenter og omkring 7000 ansatte.

Hun sier at det er mange som har tatt og tar del i prosessen: Alt fra fagforeninger, til dekaner, institutter, studenter og ansatte.

– Og jeg opplever at den strategien vi har nå, faktisk er godt forankret i institusjonen.

Dette mener Halskov Hansen er helt nødvendig for utforme en god strategi og tiltaksplan.

– Så vil jeg også si at det er nå jobben starter, fordi det er nå vi skal utarbeide de konkrete tiltakene. Så må vi gjennomføre dem. Det er nå det starter.

Les også: Nå får studentene strømstipend

Endelig, men uferdig vedtak

Fortsatt gjenstår det mye arbeid, men Halskov Hansen vektlegger at prosessen er i full gang.

– Hvis alt går som jeg håper, så blir tiltaksplanen sendt ut på høring 1.mars. Da kommer studentorganisasjoner og alle andre til å få mulighet til å melde tilbake.

Hun forteller at tiltaksplanen deretter vil arbeides videre med. Den skal etter planen være ferdig vedtatt i ledelsen i mai. Da vil det ligge forslag til omkring 70 konkrete tiltak.

– Så det er ganske omfattende. Hvert eneste delmål i strategien som ble vedtatt i dag vil få flere konkrete tiltak knyttet til seg.

Extinction Rebellion (XR)

 • En global partipolitisk uavhengig miljøbevegelse
 • Bruker ikke-voldelige direkte aksjon og sivil ulydighet for å presse myndigheter til å gjøre mer for å bremse klimaendringene og hindre naturtap.
 • XR sine tre krav til UiO
 • 1. Klimastrategien må være konkret rundt UiOs rolle for å hindre naturtap.
 • 2. UiO må legge fram en bedre plan for å slutte med animalske produkter for å sikre en miljøvennlig drift.
 • 3. Klima og miljø må integreres som obligatorisk undervisning i alle studieløp, UiO må sette klima på agendaen.

Torsdag ettermiddag ble denne artikkelen oppdatert. Det stemmer ikke at XR har rettet krav om at UiO skal fjerne prosjekter som ikke er bærekraftige, slik det fremkom i den opprinnelige versjonen av denne artikkelen. Universitas beklager feilen.

XR har rettet krav om kjøttforbud til UiO og arrangementer i regi av universitetet. De fleste kantinene på UiO er driftet av SiO, og XRs krav er dermed ikke rettet mot kantinene på campus.

Powered by Labrador CMS