Utdanningsinstitusjonene svikter de døve

Regjeringen peker på at alle, uavhengig av funksjonsevne, skal ha lik rett, mulighet og tilgang til utdanning. For døve studenter er virkeligheten en annen.

Publisert Sist oppdatert

Døve studenter må kjempe på to fronter: Én for tilstrekkelig tilrettelegging fra utdanningsinstitusjoner, og én for tilgang på kvalifiserte tolker. Det er en tidkrevende tålmodighetsprøve hver eneste dag, og tilbudet man får varierer i høyeste grad.

Utdanningsinstitusjonene skal være universelt utformet, ha nulltoleranse for trakassering og diskriminering, rekruttere bredt og aktivt forebygge frafall. En nylig avgjørelse fra Stortinget viser hvor mangelfulle norske universiteter er på nettopp denne fronten. 

Forslaget om å likestille tegnspråktolker med talespråktolker, og å forbedre arbeids- og lønnsvilkårene for frilanstegnspråktolker, ble avslått i mars 2024. Dette vedtaket betyr at mange kvalifiserte tegnspråktolker nok velger å forlate yrket på grunn av dårlige vilkår, som igjen kan føre til at døve ikke får lik rett, mulighet og tilgang til utdanning.

Å oversette et komplekst fagspråk krever en annen type kompetanse enn å tolke en uformell samtale. Ville du ha følt deg komfortabel med å ta en eksamen med en tolk som mangler erfaring? Svaret er sannsynligvis nei. Likevel er dette en realitet mange døve studenter må gjennomleve. 

Døve har samme potensial som befolkningen ellers, men blir begrenset av dårlig tilrettelegging

Et annet eksempel på manglende tilrettelegging er bruk av lydopptak eller videoinnhold i undervisning som ikke tekstes, til tross for stadige påstander om viktigheten av lik tilgang til utdanning. Det er et velkjent problem for døve. Jeg har selv opplevd at undervisere legger ut viktig eksamensinformasjon i videoformat uten tekst. 

Hvert studiested og hver studieretning har ulik praksis og tilnærming. Tilretteleggingen er ofte mangelfull, og sjelden systematisk og forutsigbar. Dette bryter med prinsippet om lik tilgang til utdanning. 

Døve har samme potensial som befolkningen ellers, men blir begrenset av dårlig tilrettelegging. Mulighet til utdanning skal ikke være en kamp. 

Til alle universitet og høgskoler: Sørg for at alle studenter, uavhengig av fysisk forutsetning, har lik tilgang til utdanning og samme mulighet til å lykkes. Sett av mer tid og ressurser til tilrettelegging. Alle skal ha lik sjanse til å kunne forme sin egen fremtid og en god utdanning. Det fortjener vi! 

Powered by Labrador CMS