Vi skal bygge det studenthuset

Publisert

BISO Oslo hevder det er uansvarlig å fortsette arbeidet for et nytt studenthus i sentrum. Det uansvarlige er å gi opp så lett! 

Velferdstinget har jobbet for nytt studenthus i sentrum siden 2017, fordi man så behovet for flere samlingssteder og tiltak for å løfte studentmiljøet og studentbyen. Dette støttes opp av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. For å gjøre noe med dette har vi sammen med SiO investert i St. Olavs gate 23 (SO23) og invitert til et bredt spleiselag. Siden 2017 har vi fått mer detaljerte planer, og visjonen er blitt klarere. 

Velferdstinget tar rollen som medforvalter av semesteravgiften alvorlig. Størsteparten går til studentenes nødvendige helsetilbud, og vi deler i år ut over 15 millioner kroner til studentfrivilligheten i Oslo. Dette er viktig og riktig bruk av semesteravgiften for nåtidens studenter. 

På sikt kan det bli studentaktivitet fra kjeller til loft

I fjor trengte semesteravgiften å økes etter å ha stått stille siden 2016. 25 kroner av denne økningen valgte vi å gi til framtidens studenter ved å bidra i kjøpsinvesteringene i SO23. Knappe tre år har gått siden kjøpsinvesteringen, men dagens situasjon gjør at prosjektet må nedskaleres for å kunne realiseres. Vi har stor tro på at lovord fra næringsliv, utdanningsinstitusjoner og myndigheter vil føre til at de blir med på å investere i studentmiljøet og studentbyen Oslo, nå som prosjektet er nedskalert. Da kan det snart bli studenthus i deler av bygget, som på sikt kan vokse til å bli studentaktivitet fra kjeller til loft. 

BISO Oslo velger å se bort fra mye av informasjonen som er delt i forkant av, og under, behandlingen av saken. Ved å foreslå å avslutte prosjektet og sikte mot salg, ignorerer BISO Oslo det betydelige økonomiske tapet det vil føre til. Et overveldende flertall så dette og valgte å avvise BISO Oslo sitt forslag. 

Vi skylder nåtidens og fremtidens studenter å gjøre det vi kan. Derfor jobber Velferdstinget for SO23! 

Powered by Labrador CMS