Sensuren er klar: Regjeringen står til karakteren F

Begrunnelse? Nedprioritering, harselering og kunnskapsforakt.

Publisert Sist oppdatert

Vi nærmer oss toårsmerket for den sittende regjeringen, og det er på høy tid å gi Støre-regjeringen en underveisvurdering.

Sensuren er klar: 553 dager etter at Ap/Sp-regjeringen troppet på, får den karakteren F i satsingen sin på studenter, forskning og akademia som helhet.

Selvsagt har regjeringen rett til en begrunnelse på en så skuffende vurdering, og de skal attpåtil få det helt uten formelt å be om det.

Regjeringens lave måloppnåelse skyldes i hovedsak tre ting: 1) En aktiv nedprioritering av studenter og akademia, 2) en retorikk som inviterer til konflikt, og 3) en fiendtlig holdning til kunnskap og forskning som grunnlag for politikk.

Det er ikke rart at tilliten er på bunn både hos studentene og ansatte.

Helt siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet presenterte Hurdals-plattformen høsten 2021, har sektoren – både studenter, forskere og administrasjon – måttet venne seg til å bli sett på som intet mer enn en salderingspost i budsjettene.

Jeg nevner i fleng: Norges forskningsråd ble kuttet med 60 millioner kroner i statsbudsjettet for 2023; de har varslet at de må kutte hver femte stilling. Skolepenger for internasjonale studenter innføres til høsten mot viljen til 16 utdanningsinstitusjoner og syv interesseorganisasjoner. Regjeringen planlegger ingen satsing på psykisk helse for studentene, selv om én av tre av oss har alvorlige psykiske plager ifølge Shot-undersøkelsen. Det er ikke rart at tilliten er på bunn både hos studentene og ansatte. Særlig ikke når regjeringen samtidig blar opp 846 millioner kroner til å reversere sammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner.

Den kommende økningen i studiestøtte er det ingen andre enn SV – regjeringens budsjettpartner – vi har å takke for.

Om ikke den asketiske finansieringspolitikken har sendt en tydelig nok beskjed, har heldigvis statsråd for forskning og høyere utdanning ofte meldt seg til polemisk tjeneste. Ola Borten Moe ser det som sin fremste arbeidsoppgave å understreke for sektoren at vi ikke må tro vi er noe og i hvert fall ikke tro at vi fortjener å bli satset på.

Kraftsalvene mot studentene har vært enda mer nådeløse.

En av de første store avgjørelsene han tok, var å sparke hele styret i Forskningsrådet, noe som fikk UiO-rektor Svein Stølen til å ytre at han ikke kunne skjønne hva regjeringen ville med sektoren. Borten Moe har fulgt opp fjorårets maktdemonstrasjon med å foreslå å sette Forskningsrådet under direkte styring av Kunnskapsdepartementet. Nok en gang reagerer landets rektorer. De frykter politisk kontroll og at det vil sette Forskningsrådets uavhengighet i spill.

Da hjelper det lite for forholdet til sektoren at statsråden konstant fører en retorikk som inviterer til splittelse. Han har varslet at en «ekstrem oppussing» av sektoren er nødvendig og har erklært at «festen er over» når det kommer til penger til nye bygg for sektoren.

Kraftsalvene mot studentene har vært enda mer nådeløse. «Pubertale» var adjektivet han valgte å bruke om Oslos og Bergens studenter da de rettet sterk kritikk mot ham. I tillegg insisterer han på at han ikke har noe som helst ansvar for å forbedre studentøkonomien eller studentenes psykiske helse.

På toppen av den aktive nedprioriteringen og splittende retorikken, har flere av regjeringens medlemmer uttrykt det som bare kan ses på som forakt for kunnskap.

Et unisont juridisk fagmiljø frarådet regjeringen å reversere den såkalte domstolsreformen som blant annet har lagt ned flere tingretter i landet. Justisminister Emilie Enger Mehl forsvarte politikken med at det er et sterkt behov for å lytte mindre til eksperter i landet.

Et annet eksempel er kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik, som gikk så langt at han i flere dager nektet å publisere en forskningsrapport om mulig utenlandsk valgpåvirkning og insinuerte at forskerne hadde en politisk agenda. Årsaken? Han var ikke fornøyd med konklusjonen.

De siste kunnskapsløse bidragene til debatten har handlet om kosthold. Landbruksminister Sandra Borch mener at et måltid uten kjøtt aldri kan være middag. Det er ikke rart at UiO-rektor Svein Stølen mener Sps Jenny Klinge bygger ned tilliten til forskningen, når hun mener hundrevis av kostholdseksperter nedsatt av Nordisk ministerråd slett ikke er eksperter på kosthold.

Generelt er det lite som tilsier at dagens regjering er til for noen som verdsetter politikk og styring basert på kunnskap og forskning.

Snart to år etter valget i 2021 er det ikke overraskende at resultatet ser dårlig ut for regjeringen. Senterpartiet er blant partiene som gjør det svakest blant studentene. Kun omtrent ti prosent i landet mener regjeringspartiene er de beste på kunnskap og forskning. Ola Borten Moe er blitt erklært uønsket av studentene hos to av landets største universiteter.

Regjeringen har på det jevne lav grad av måloppnåelse i satsingen på studenter og akademia. Derfor er den vurdert til karakteren F. Klagefrist er på to uker.

I emner på universitetet har studenter to ekstra forsøk på å stå på eksamen, dersom de skulle være så uheldige å stryke. Det spørs om velgerne vil innvilge det samme privilegiet til Støres regjeringsprosjekt. Den siste tidens målinger viser nemlig noe ganske annet.

Powered by Labrador CMS