Pubertalt: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mener resolusjonen er pubertal. Nå inviterer han seg til Studentparlamentet for en prat. her avbildet ved et studentpolitisk toppmøte tidligere i høst.

Studentparlamentet ved UiO vedtok resolusjon:

Borten Moe erklært persona non grata

Studentparlamentet ved UiO har vedtatt Utdanningsminister uønsket på Universitetet i Oslo. Borten Moe kaller det en pubertal uttrykksform.

Publisert Sist oppdatert

Vedtatte forslag

  • Juridisk studentutvalgs forslag til resolusjon: Statsråd Ola Borten Moe skal erklæres persona non grata ved Universitet i Oslo

  • Grønn listes tillegg: Statsråd Ola Borten Moe erklæres persona non grata ved Villa Eika med umiddelbar virkning.

  • Realistlistas tillegg: Resolusjonen vedtas i sin helhet. Arbeidsutvalget skal på vegne av SP-UiO sende resolusjonen videre til behandling av NSO

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, er erklært persona non grata ved Villa Eika med umiddelbar virkning. Det vedtok Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) i en resolusjon under sitt møte torsdag kveld.

Det var Juridisk studentutvalg (JSU) som fremmet forslaget, presentert under møtet av utvalgsmedlem og jusstudent Terje Hovet Horpestad (24). Det opprinnelige forslaget var å erklære statsråd Ola Borten Moe persona non grata ved Universitet i Oslo. Se hva Borten Moe svarer nederst i saken.

Saken var av brennhet art, og ble vedtatt etter en diskusjon som tydelig engasjerte både representantene fra studentutvalgene og studentpolitikerne.

Arbeidsutvalget ved Studentparlamentet anbefalte de stemmeberettigede å ikke vedta resolusjonen i sin helhet.

Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista), med sine tre mandater i parlamentet, var de eneste representantene som var imot å vedta resolusjonen og heller støttet Arbeidsutvalgets forslag.

Likevel ble resolusjonen vedtatt i sin helhet, med tillegget fra Grønn liste om å inkludere Villa Eika, bygget på UiO som huser studentparlamentet.

Studentparlamentet vedtok i tillegg at resolusjonen sendes videre til Norsk studentorganisasjon (NSO).

Leder av Studentparlamentet ved UiO Oline Sæther (27) uttalte tidligere til Universitas at studenter opplever at de ikke blir prioritert, og at resolusjonen er et uttrykk for denne frustrasjonen.

Under møtet uttalte hun likevel, på vegne av Arbeidsutvalget, at resolusjonens ordlyd ikke var hensiktsmessig for det arbeidet de skal utføre på vegne av studentene ved UiO.

Derfor fremmet Arbeidsutvalget et endringsforslag som en «middelvei» uten det latinske begrepet «persona non grata». Et endringsforslag som ble nedstemt.

– Ikke studentenes minister

– Vi er ikke imot budskapet, men vi ønsket å nyansere ordlyden, sier parlamentsleder Sæther i etterkant av vedtaket.

Selv om vedtaket vil komplisere praktiske anliggender til et statsråd som er viktig for parlamentet står hun fast på at de har forståelse for frustrasjonen som resolusjonen er et uttrykk for.

– Det gjelder også det at Ola Borten Moe er ikke studentenes eller universitets- og høyskolesektorens minister. Han har stort forbedringspotensial i å jobbe for at de som er under hans område skal ha det bedre, sier Sæther.

Tar utfordringen

Hvordan konsekvensene av uttalelsen vil se ut i praksis forblir et tolkningsspørsmål som parlamentet må ta stilling til dersom Borten Moe planlegger et besøk til campus, forteller Sæther.

– Vi tar selvsagt utfordringen. Vi synes det er bra at parlamentet vedtar politikk og er klare i sin beskjed til ministeren og da skal vi følge opp på det, sier parlamentslederen.

Borten Moe har ikke besøkt Villa Eika siden han tiltrådte som statsråd, informerer Sæther.

– Så det endrer ikke så mye akkurat nå?

– Vi vet ikke om han har tenkt til å besøke UiO. Så det er vanskelig å si. Han er ikke her så ofte, så vidt vi vet. Det er først og fremst en politisk uttalelse om hva studentene mener om Borten Moe og det kommer vi til å ta med oss videre uavhengig om han skulle komme til UiO eller ikke.

– Hva skal dere gjøre fremover?

– Vi kommer til å ta opp dette med universitetsledelsen og si at Studentparlamentet ved UiO mener at Borten Moe skal erklæres persona non grata ved UiO.

– Vi kan ikke nekte rektoren ved UiO besøk av Borten Moe, men vi kan si at Studentparlamentet mener at UiO skal gjøre det, avslutter hun.

Rektor ved UiO skriver til Universitas at han merker seg resolusjonen, men understreker at UiO er et åpent universitet.

"Vi støtter studentenes kamp for bedre finansiering, men som leder for et fritt og åpent universitet verken vil eller kan vi erklære noen uønsket på universitetet", skriver Stølen.

Positiv til spissformulering

Horpestad, som introduserte forslaget på vegne av JSU, er fornøyd med at resolusjonen ble vedtatt med den foreslåtte ordlyden.

– Det er fint at studentene er litt ytterliggående og spissformulerer seg, sier Horpestad.

Forslaget er det første som fremmes av JSU nyere tid, ifølge Horpestad.

– Representanten for det Matematisk-Naturvitenskaplige Fakultets studentutvalg (MNSU) uttalte jo nå en forventning om at jusstudentene stiller mannsterke dersom Borten Moe skulle ønske å komme på campus. Tror du jusstudentene tar den utfordringen?

– Det er en viss forskjell på demonstrasjoner og skriftlig kritikk og debatt. JSU har ikke tatt noe standpunkt til det, men personlig synes jeg det (les. å vedta en resolusjon) er enn mer konstruktivt og sivilisert måte å gjøre det på.

Signaleffekt

I likhet med Studentparlamentets leder er heller ikke Horpestad sikker på hvordan resolusjonen vil gis uttrykk i praksis.

– En fornuftig tolkning er jo at det er et signal om at man ønsker seg en annen høyere utdanningsminister i rollen.

– Vil dette vedtaket føre studentpolitikken videre?

– Ja, den siste tidens debatt og samhandling mellom Studentparlamentet og Ola Borten Moe har vist en ganske lav samarbeidsvilje fra hans side, sier Horpestad og forteller at han er spent på hvilke reaksjoner som vil følge av vedtaket.

– Pubertalt

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) skulle heller sett at Studentparlamentet heller gikk i dialog.

"Det er ingen av oss som kommer videre ved at vi nekter å snakke sammen eller kansellerer hverandre. Dette synes jeg er en litt pubertal uttrykksform", skriver han i en e-post til Universitas.

"Jeg vil gjerne å invitere meg selv til studentparlamentet, gjerne ved første anledning. Jeg ønsker å ha en god dialog med alle, og det inkluderer selvsagt studentene."

Leder av Studentparlamentet Sæther sa torsdag til Universitas at resolusjonen er et uttrykk for studentenes frustrasjon. Borten Moe understreker at dagens regjering er nødt til å prioritere:

"For tiden står samfunnet overfor store utfordringer. Vi har en verdensøkonomi på vei ut av pandemi og en krig i Europa som slår inn i realøkonomien for alle, også for studentene" Forrige regjering kunne bevilge seg ut av problemene ved å ta av oljepengene. Det kan vi ikke nå, vi er nødt til å prioritere.

Powered by Labrador CMS