Uvelkommen?: Torsdag stemmer Studentparlamentet over om forsknings- og høyere utdanningsminister resolusjonen som slår fast at Ola Borten Moe ikke er velkommen på universitetet. – Et uttrykk for frustrasjon, sier leder av parlamentet Oline Sæhter.

Ola Borten Moe - minister non grata?

Studentparlamentet ved UiO foreslår resolusjon om å erklære utdanningsminister uvelkommen på universitetet.

Publisert

Det har stormet rundt regjeringens politikk for høyere utdanning og studenter siden Støre-regjeringen la frem forslag til statsbudsjett for neste år.

– Å være student i dag er ikke det samme som det var. Jeg og mine medstudenter ber ikke om et liv i luksus. Vi ber om at dagens studenter får de samme vilkårene som dere før oss, tordnet leder av Norsk Studentorganisasjon Maika Marie Godal Dam på studentpolitisk toppmøte i høst.

De legger nå sin lit til SV og deres forslag om å å øke studiestøtta, mens de nå sitter i regjeringsforhandlinger med styringspartiene Ap og Sp.

– Formaliserer misnøyen

Misnøyen har nå spredt seg. Torsdag kveld møtes Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO). Studentparlamentet utarbeider studentpolitikk og er universitetets øverste tillitsorgan. Juridisk Studentutvalg (JSU) har i forkant fremmet en resolusjon, altså et vedtak om et offisielt standpunkt, om å erklære forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) persona non grata, altså en uønsket person, på Universitetet i Oslo. Resolusjonen er foreslått vedtatt.

Forslaget begrunnes blant annet med at Borten Moe over lengre tid har nedprioritert studentenes velferd og “vist en manglende interesse i å skjøtte sitt ansvar for å utvikle og styrke sektoren for høyere utdanning”. “Studentparlamentet ser seg dermed nødt til å reagere mot Borten Moes fremferd, og sende et tydelig signal til regjeringen om at han er uegnet som forsknings- og høyere utdanningsminister”, skrives det videre.

Sander Bøe Bertelsen er leder av JSU. Han sier at forslaget ble vedtatt foreslått på et møte for noen uker siden. Noe utypisk, påpeker han selv, og viser til at de tradisjonelt ikke har mye forslagsaktivitet for Studentparlamentet i JSU.

– Tanken bak det var egentlig å formalisere det inntrykket vi har hatt av Studentparlamentet sin politikk og holdning utad, og å få det ned på arket.

Bertelsen viser blant annet til flere saker i Universitas hvor studentparlamentets medlemmer har kritisert regjeringens utdanningspolitikk.

– Vi ville ha det juridiske uttrykket for det mest formelle ordet for uvelkommenhet, sier han og legger til at han er glad for at de fikk støtte for forslaget.

– Om forslaget vedtas, tror du at det vil ettergås?

– Det er jeg høyst usikker på.

– Uttrykk for frustrasjon

Oline Sæther er leder av Studentparlamentet ved UiO, og er glad for at medlemmene benytter muligheten til å sende inn resolusjoner og kommer med uttalelser. Hun kan forstå hvor frustrasjonen kommer fra:

– Det er vanskelige tider for studenter med en trang økonomi. Studenter opplever at de ikke blir prioritert, og vi tenker at denne resolusjonen er et uttrykk for denne frustrasjonen.

– Det er et noe utypisk grep og forslag å ikke ønske statsråden som kan påvirke studentenes situasjon velkommen på universitetet?

– Det blir opp til Studentparlamentet å vurdere og ta stilling til det som står i denne resolusjonen, avslutter Sæther, som ikke ønsker å kommentere forslaget utover dette.

Det er imidlertid ikke første gang Borten Moe har fått refs fra studentmassene formulert som vedtekter og forslag. I april fremmet Studentersamfundet i Trondheim mistillitsforslag mot Borten Moe, grunnet varslede kutt i et bygningsprosjekt av et nytt campus i Trondheim. Forslaget ble ikke vedtatt.
Universitas har forelagt påstandene for Kunnskapsdepartementet, som ikke har kom - mentert saken.

Powered by Labrador CMS