Svak sensur av regjeringens innsats!

Sensuren er klar: Støre får bestått – «sensor» står til stryk.

Publisert Sist oppdatert

Idé- og debattredaktør i Universitas Tord Magnus Dyrkorn sin sensur av regjeringens politikk for studenter og UH-sektoren er både ensidig og delvis feilaktig. Det er bra det er mulig å klage på sensur når sensoren svikter!

I sensuren er det viktig å lete etter både styrker og svakheter i besvarelsen. Dessverre har den selverklærte sensoren i dette tilfellet valgt å utelukkende trekke frem svakheter når han skal begrunne den endelige karakteren. Det er synd, for da blir det mer jobb i klagesensuren.

Regjeringen har tatt grep.

Hvert år når statsbudsjettet skal legges frem, og etter hvert vedtas, er det to saker som alltid står på agendaen når landets studenter skal fremme sine krav: studiestøtte og studentboliger. I en tid preget av strammere budsjettrammer, forårsaket av høy inflasjon, har Støre-regjeringen valgt å prioritere studentene på begge disse viktige postene!

Regjeringen har tatt grep og økt kostnadsrammene for å bygge ut 1650 flere studentboliger, og studiestøtten er økt med hele 7 prosent fra høsten. Det er den største enkeltøkningen i studiestøtten på 15 år. Regjeringen har også stilt opp med sjenerøse ekstrastipender når strømkrisen har stått på som verst. Dette er viktige seire for studenter over hele landet og viser tydelig at regjeringen tar studenter på alvor. Det har heller aldri vært så mange studieplasser som under denne regjeringen.

Å avfeie økningen i studiestøtte utelukkende som en SV-seier viser tydelig sensorens ensidige og negative vinkling. Denne økningen i studiestøtten stiller alle tre – Ap, Sp og SV – seg samlet og helhjertet bak. Det i seg selv bør allerede gi vurderingen bestått og vel så det.

Sensor skriver videre i begrunnelsen at regjeringen ikke planlegger noen satsing på psykisk helse. Dette er feil. I Helse- og omsorgsdepartementets budsjett er det lagt opp til en storsatsing på psykisk helse, noe som selvfølgelig også kommer studenter gode.

Høy inflasjon krever innstramminger i offentlig pengebruk, men på tross av trange økonomiske tider kom regjeringen med 1,65 milliarder kroner til Forskningsrådet i nysalderingen for 2022. Ernas alternative budsjett kutter litt over 400 millioner kroner for universiteter og høgskoler. Støre-regjeringens budsjett gir realvekst i sektoren og har også fjernet Ernas årlige ABE-kutt. Dette fordi Støres regjering aktivt velger å prioritere forskning og høyere utdanning i en vanskelig tid med stramme budsjettrammer.

Om regjeringen ikke står til toppkarakter, så er det i hvert fall en lang vei til F. Det samme kan man ikke si om karaktersettingen til Dyrkorn. Dette er en gruppeeksamen hvor SV innkasserer seire uten å stå til ansvar for det helhetlige sluttresultatet. Det er tydelig at både trynefaktor og sensors selektive hukommelse har spilt en avgjørende rolle i vurderingen.

Sensuren er klar: Støre får bestått – «sensor» står til stryk.

Powered by Labrador CMS