Studenthuset må selges

Det er gått tre år siden studenthuset ble kjøpt. Det eneste som har skjedd siden er at studentavgiften har økt.

Publisert

Første helgen i februar vedtok Velferdstinget at studenthusprosjektet i St.Olavs gate 23 skal nedskaleres. BISO Oslo mener det er uansvarlig at man ikke avslutter prosjektet i sin helhet. Studentenes penger går til et pengesluk som aldri kommer til å stoppe. Når skal Velferdstinget innse at dette prosjektet er for stort, og for dårlig planlagt, til å kunne bli realisert?

Hittil har det blitt brukt om lag 320 millioner av studentenes penger på prosjektet, i tillegg til at rentekostnader på lån har ført til en økning i semesteravgiften for alle studenter. Det å kjøpe et bygg uten å avsette nok penger til å kunne realisere tiltenkt bruk av bygget kan ikke kalles annet en dårlig planlegging. 

Når skal Velferdstinget innse at prosjektet er for dårlig planlagt?

I den tidlige planleggingsfasen har det verken vært fokus på finansinntekter eller å lage konkrete planer for hva bygget skal brukes til. Intensjonen til Velferdstinget og SiO virker å ha vært å hente inn ekstern finansiering, men dette har de ikke lyktes med. Nå har det gått tre år, og utviklingen av studenthuset har stagnert. Den eneste reelle endringen vi kan peke på er at studentenes semesteravgift har økt. 

BISO Oslo er svært overrasket over at ikke flere i studentpolitikken ser alvoret i dette. Hvor er respekten for pengene til de vi representerer? Det er faktisk ikke omdømmet til SiO og Velferdstinget som er det viktigste, det er en ansvarlig og god forvaltning av studentenes penger. 

BISO Oslo er den eneste klare stemmen i denne saken. Prosjektet må legges ned og studenthuset må selges. Jo lenger vi venter, jo mer av studentens penger går ut av vinduet.

Powered by Labrador CMS