Stillestående: Lite har skjedd siden SiO kjøpte dette bygget for tre år siden. Nå har Velferdstinget bestemt seg for å nedskalere prosjektet.

Innrømmer at studenthus-prosjektet var for ambisiøst

Velferdstinget gir opp håpet om fullt studenthus i St. Olavs gate 23 og skal nå jobbe for et «redusert studenthus». Det var på tide med en realitetsorientering, mener VT-lederen.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har fått masse støttende ord, men ingen har forpliktet seg til det økonomiske. Da må vi realitetsorientere oss, sier Velferdstingets leder Karl Magnus Nyeng. 

St. Olavs gate 23

SiO kjøpte i 2021 bygget i St. Olavs gate 23 (SO23) med plan om å åpne studenthus høsten 2023. Bygget ble kjøpt for 290 millioner kroner.

I tillegg til kjøpskostnadene har SiO brukt rundt 35 millioner kroner på bygget. 

Det er beregnet at bygget kommer til å ha behov for en årlig finansiering på rundt 20 millioner, i tillegg til en engangsfinansiering på rundt 220 millioner. 

Våren 2023 vedtok Velferdstinget å øke semesteravgiften med 90 kroner, der 25 av dem skal gå til studenthuset. 

Kilde: Velferdstinget

Etter at SiO kjøpte bygget i St. Olavs gate 23 i 2021, har Velferdstinget (VT) de siste årene jobbet for å få på plass avtaler for å sikre det omfattende finansieringsbehovet som huset har (se faktaboks). Det har ikke gitt de resultatene man håpet på. 

Mangelen på finansieringsavtaler var bakgrunnen for at VT denne helgen måtte ta et veivalg: skulle de fortsette å jobbe for et fullt studenthus, avslutte prosjektet eller nedskalere? 

– Gikk ikke an å fortsette som før

Forslaget som fikk flertall var at «studenthuset skal bli rehabilitert til redusert studenthus med mulighet for næring, utleie eller SiO- tjenester». Tanken er at med et redusert finansieringsbehov, vil det være lettere å finne samarbeidspartnere som kan bidra økonomisk. 

VT-leder Nyeng sier han er veldig glad for at arbeidsutvalgets forslag ble vedtatt. 

– Jeg tror alle som var der var klar over at det ikke gikk an å fortsette som før, sier han. 

For optimistisk

Samtidig innrømmer han at vedtaket er et nederlag med tanke på den opprinnelige visjonen for studenthuset. Han mener at prosjektet har hatt et altfor optimistisk tidsperspektiv fra start. 

– Vi har vært for optimistiske med tanke på hvor stort vi kan få det fra første dag. Om et par år har vi kanskje et 500 kvadratmeters studenthus. Men om 20-50 år frem i tid kan det hende at hele huset er i bruk, sier Nyeng. 

– Det er godt å se at velferdstinget tenker såpass langt frem og gjør det mulig en gang i fremtiden å få hele huset fylt. 

– Burde man ha sett på hvor realistiske målene var tidligere?

– Jeg tenker at det var jo realistisk der og da ut ifra hvordan markedet var og hvordan interessen har vært, sier Nyeng og viser til oppslutningen rundt utbyggingen av Samfundet i Trondheim. 

Leder av Velferdstinget Karl Magnus Nyeng tror det kan bli lettere å få finansiering med et redusert studenthus.

– Det var helt riktig å ha den store visjonen og så er det riktig nå å innse at den visjonen får vi ikke til fra dag én. 

Mener det er feil prioritering

Ronja Haugstad Larsen, representant fra BI, er enig i at det ikke gikk an å fortsette som før, men mener i motsetning til Nyeng at studenthuset er et tapt prosjekt. 

Hun mener det beste hadde vært å avslutte prosjektet nå, slik at pengene kan brukes på andre velferdstilbud til studentene. 

– Vi er veldig triste for at Velferdstinget prioriterer å redde inn omdømmet til SiO og VT over å prioritere studentenes penger, sier Larsen og legger til:

– Det var god tanke og det var engasjement rundt det, men det er dessverre ikke mange studenter som engasjerer seg for dette lenger.

I debatten i forkant av avstemningen, var det flere som ytret bekymring rundt at å fortsette prosjektet kan innebære et økonomisk tap for SiO. Karl Magnus Nyeng har imidlertid tro på at investeringen kommer til å være verdt det. 

– Jeg tar tilbakemeldingene om de økonomiske bekymringene på alvor, det er noe vi må ta med oss videre. Jeg håper vi nå fremover kan vise at det arbeidet som gjøres nytter, sier han. 

Tilbake til tegnebrettet

Å gå vekk fra den opprinnelige planen innebærer at innholdet i studenthuset på nytt er oppe til diskusjon. VT-leder Nyeng forteller at de først må finne ut hvor stort huset skal være og hvor mange de får med på samarbeidet. 

– Vi har utformet tegninger for et helt bygg, så nå må vi se på tegningene og se på hvilke tjenester og tilbud vi ønsker å få først. Dette må vi gjøre i samarbeid med driftsforeningen Studentrum og SiO som er gårdeier. Det blir en ny kartleggingsfase på et vis, sier han.

Powered by Labrador CMS