Studenthus for enhver pris?

Prislappen for nytt studenthus nærmer seg en halv milliard kroner. Hvordan det skal finansieres er fremdeles uklart. – En finansieringsplan burde ha vært på plass på forhånd, sier tidligere Chateau Neuf-leder.

Publisert Sist oppdatert

SiO og Velferdstinget:

- Studentsamskipnaden i Oslo: Grunnlagt i 1939 ved UiO - Norges eldste og største studentsamskipnad.

- Omfatter i dag 27 studiesteder i Oslo. SiOs tilbud består av studentboliger, barnehager, treningssentre, spisesteder og kaffebarer, helsetjenester, rådgivningstjeneste og karriereveiledningstjeneste.

- Velferdstinget (VT): Det øverste studentorganet i SiO. Velger halvparten av styremedlemmene i SiO, inkludert lederen, som har dobbeltstemme.

- Velger også studentrepresentanter til alle andre råd og utvalg i SiO.

- Består av 37 representanter.

Kilde: SiO og VT

Se for deg at alt du ønsker deg i studenttilværelsen finnes under ett og samme tak. Billig øl og mat, konserter, debatter, klubb og foreninger. Alle byens studenter er enige i at det kun finnes ett godt alternativ når fredagspilsen skal inntas. Kan det minne om Samfundet i Trondheim? Men så er du i Oslo, hvor studentmassen er spredt for alle vinder. Byen med flest studenter, men slettes ingen studentby. Hvor møtes man i Oslo? Et studenthus!

Velferdstinget (VT) og Studentsamskipnaden SiO (se faktaboks) har siden 2017 ønsket å skape et møtested midt i byen som kan forene alle Oslos 90.000 studenter på tvers av studiestedene. I 2021 slo de til og kjøpte St. Olavs gate 23 (SO23) for 290 millioner kroner. Da uttalte styreleder i SiOs hovedstyre Stine Johannessen at «vi har som mål å åpne det nye studenthuset høsten 2023». To år senere er det foreløpig tomt på innsiden av den vernede fasaden av SO23, med unntak av noen stoler og et par potteplanter.

Men når huset åpnes, håper leder av Velferdstinget Marius Torsvoll (24) at det skal det være aktivitet der fra morgen til kveld.

– Hvis vi får det som vi vil skal det bli kafé, serveringssted, kjellerpub, foreningslokaler, lesesal, kolokkviarealer, kjøkken, verksted, pop-up-galleri, som skal være tilgjengelig for Oslos studenter og studentfrivillighet.

Imidlertid gjenstår fortsatt å spikre avtaler for å finansiere rehabiliteringen av huset, som ifølge SiO vil koste 265 millioner kroner. Per i dag er det heller ikke tydelig definert hvordan huset skal driftes. Har SiO og VT tatt seg vann over hodet?

– Ikke noen klar plan

Nåværende direktør for Det Norske Studentersamfund (DNS) Benjamin Ødegaard (25) kan bekrefte at flere i DNS oppfattet kjøpet av studenthuset som spontant og lite planlagt. Andre kilder Universitas har snakket med har gitt uttrykk for det samme.

Det var den 20. mai 2021 at VT ble informert av SiO om bygget som var til salgs. Kort tid etter ble VTs medlemmer innkalt til et ekstraordinært møte for å diskutere St. Olavs gate 23. Etter en diskusjon på under 30 minutter, vedtok VT å støtte SiOs kjøp av bygningen.

Den raske prosessen fikk flere i DNS til å reagere. En av dem er tidligere styreleder Ragnhild Bjørkum Vassbotn (25), som lenge har vært en kritisk røst i debatten om et nytt studenthus.

– Vi har flere ganger etterspurt noe konkret fra Velferdstinget om hva huset skal inneholde, men jeg har opplevd at det ikke har vært noen klar plan for det. Man har først tenkt at man vil ha et hus, for så å finne ut hva det skal inneholde, sier Vassbotn.

Siden 2017 var planer om et nytt studenthus gjort med et spesielt bygg i tankene, nemlig St. Olavs gate 32 (SO32). Bygget var eid av staten og SiO leide allerede deler av det til ulike formål. Men i 2021 tapte de budrunden. Et par uker senere ble SO23 lagt ut for salg. Vassbotn mener at planleggingen knyttet til SO32 burde vært overførbar til SO23.

– De har hatt god tid og brukt mye tid på det forrige bygget, og det bør ha vært overførbare planer. Man jobbet med SO32 i mange år. Og der var det også behov for rehabilitering. Så er det jo det at de ikke har tenkt gjennom hvordan det skal driftes, sier hun.

Man har først tenkt at man vil ha et hus for så å finne ut hva det skal inneholde, og ikke motsatt

Ragnhild Bjørkum Vassbotn, tidligere styreleder for DNS

Både Torsvoll og administrerende direktør i SiO Andreas Eskelund avviser at kjøpet var dårlig planlagt. De mener utredningene og planene i stor grad var overførbare og at man derfor kunne ta avgjørelsen raskt.

Forrige uke satte de ned et midlertidig styre til en ny studentforening. Den skal jobbe for å bygge en frivillig base og sette på plass styringsstrukturer, som skal være klare til studenthusets åpning.

Burde den ha vært på plass tidligere?

– Alt som er gjort i går er selvfølgelig behagelig. Men det er likevel slik at dette må jobbes med over tid og det har tatt den tiden det har tatt.

Står tomt: Det skjuler seg foreløpig lite bak fasaden i St. Olavs gate 23.

Se til Trondheim?

Rehabiliteringen av SO23 vil koste minimum 265 millioner, opplyser styreleder i SiOs hovedstyre Stine Johannessen. Det tilsier en årlig finansiering på rundt 20 millioner kroner for å eie og drive studenthuset og en engangssum på 220 millioner for å få på plass rehabiliteringen.

For å dekke dette, er VT og SiO avhengige av å få på plass avtaler med både offentlige og private aktører. Men per i dag er ingen slike avtaler signert med unntak av intensjonsavtaler med Oslomet, Høyskolen Kristiania og Handelshøyskolen BI.

SiO-direktør Eskelund forklarer at de har sett til studenthussuksessen Samfundet i Trondheim når de har valgt finansieringsmodell for huset. Han viser til et pågående tilbygg av Samfundet på 4500 kvadratmeter som har blitt finansiert av blant annet NTNU, Studentsamskipnaden i Trondheim, kommunen, fylket og Reitan-gruppen, i tillegg til en egenandel. Eskelund og SiO har valgt samme modell:

– Enten får man jevnlige bidrag over tid eller så gir man én stor sum, og modellen legger egentlig opp til begge deler. Det viktige for alle beslutninger er at man skal ha tydelige forpliktelser, slik at vi har tilstrekkelig med sikkerhet for å gå i gang med rehabiliteringen.

Han sier samtidig at det er viktig at Oslostudentene skal oppleve at det nye studenthuset er deres hus, og avviser at finansiering fra det private næringslivet vil hindre dette. På spørsmål om hva de eksterne aktørene vinner på samarbeidet, viser Eskelund til sponsorinntekter og muligheten til å gjennomføre arrangementer.

Hvordan skal man sikre at eksterne kommersielle aktører ikke blir rene profitører av studentvelferden?

– Det må vi gjøre gjennom godt gjennomtenkte avtaler og det har jeg full tro på at vi får til, svarer VT-leder Torsvoll.

Leder av Velferdstinget: Marius Torsvoll

Skal studentene betale?

Også studentene må hjelpe til med finansieringen. Denne våren vedtok Velferdstinget å øke semesteravgiften med 90 kroner, der 25 av dem skal gå til å betale rentekostnader SiO påløper seg som følge av studenthuskjøpet.

Dette til tross for at VT tidligere har vært opptatt av at det nye studenthuset ikke skulle finansieres over semesteravgiften. Nåværende styreleder i DNS sa til Universitas at han opplevde det «rart at studentene skal nedbetale boliglånet til SiO». Torsvoll forklarer vedtaket med økt prisvekst, og at Velferdstinget derfor har endret mening.

– Signalene er gode

Fremover er en stor del av jobben å holde aktørene som tidligere har sagt at de vil bidra ansvarlige, mener Torsvoll. Han kan ikke si noe om hva som er status for avtalene.

Tidligere styreleder for Det Norske Studentersamfunn: Ragnhild Bjørgum Vassbotn.

– Jeg kan ikke snakke om avtaler som ikke er ferdigutviklet eller signert. Dialogen og signalene er gode, men inntil noe er signert kan vi ikke si at noen har tenkt til å signere heller, sier Torsvoll.

– Hvordan skal det gå rundt økonomisk? I Trondheim kommer for eksempel mye av overskuddet til Samfundet fra UKA-festivalen. Hvordan skal man gjøre det i Oslo?

– De som skal drifte det må løse det, sier Torsvoll og viser til den nyopprettede studentforeningen.

Tidligere styreleder i DNS Vassbotn mener på sin side at en finansieringsplan burde ha vært klar før SiO og VT gjennomførte kjøpet.

– Nå skjønner man at det ikke er så lett med finansiering som man trodde. Og det tror jeg henger sammen med at kjøpet ble gjort på veldig kort tid. Torsvoll mener derimot at det er lettere å sikre finansiering når man har noe konkret å vise til, som for eksempel et studenthus.

Vil ikke svare om konsulentbruk

Rehabiliteringskostnadene kommer i tillegg til den opprinnelige kjøpesummen på 290 millioner kroner. Kostnadene for huset kan bli nær en halv milliard kroner.

Noen studenter ville kanskje ha tenkt at dere har kastet penger ut av vinduet, som dere kunne brukt på å ha et enda bedre psykisk helsetilbud, uten å vite sikkert hvordan prosjektet skal finansieres?

– Vi er veldig bevisst på SiO sin rolle og hvordan vi skal bruke midlene for å ivareta nettopp den problemstillingen du tar opp der. Jeg snakker veldig gjerne om dette temaet, og har ingen problemer med å synliggjøre hvordan dette til syvende og sist vil være økonomisk håndtert, fordi det vil vi ha åpenhet rundt, svarer SiO-direktør Eskelund.

For å få hjelp med finansieringen, har SiO engasjert to konsulenter fra Svale AS. Ifølge dokumentene Universitas har fått innsyn i, jobbet de selv med finansiering av utvidelsen til Samfundet i sin egen studietid. SiO vil ikke svare på hvor mye penger de har betalt for konsulenthjelpen.

Du sier at du ikke har noen problemer med å synliggjøre hvordan studenthuset blir håndtert økonomisk, og at du vil ha åpenhet rundt det. Likevel vil dere ikke svare på hvor mye penger som har gått til konsulenthjelp. Hvordan henger det på greip?

«Vanskelig å se hva kjernen av SO23 skal være»

Styringsgruppemedlem, i et møtereferat datert 30. januar 2023

– Vi har ikke noen kostnader her det er noe galt med. Så det er ikke noen hemmeligheter her, men å gå inn i konfidensielle avtaler med enkeltaktører blir ikke riktig å gjøre, svarer Eskelund.

Ingen egen kartlegging

– Hvis man skal ha et nytt studenthus så må i alle fall studentene ville det. Og det mangler jeg tydelige signaler på.

Det svarer Vassbotn på spørsmål om Oslo trenger et nytt studenthus. Torsvoll og Eskelund viser på sin side til Studentmobilitetsundersøkelsen i 2016 og Shotundersøkelsen fra 2022 når de blir spurt om det samme. Shot-undersøkelsen viste blant annet at det var langt flere med få eller ingen venner blant dem som svarte at de ikke deltok i en studentforening.

Studentmobilitetsundersøkelsen fra 2016 viste at et flertall ønsket seg et nytt samlingssted. Det er nå syv år siden den sistnevnte undersøkelsen. Torsvoll mener likevel at man ikke trenger et oppdatert tallgrunnlag, fordi lignende funn blir gjort i Shot-undersøkelsen for 2022.

Det er vel ingen spørsmål i Shot-undersøkelsen om hvorvidt Oslo-studentene trenger et nytt studenthus i sentrum av Oslo?

– Nei, men det stiller jo spørsmål om hva man synes om studiebyen sin. Vi mener at dette er et tiltak for å gjøre Oslo til, forhåpentligvis etter litt tid, nordens beste studentby.

Dere har ikke gjort egne kartlegginger med direkte spørsmål knyttet til behovet for et nytt studenthus. Stemmer det?

– Vi har ikke gått eksplisitt alene inn og spurt om det, men vi har veldig mange undersøkelser som går inn i den relaterte tematikken hvor studentfrivilligheten og sosial tilhørighet står sentralt, sier SiOdirektør Eskelund.

Krøll i kommunikasjon?

SiO satte i november 2021 ned en styringsgruppe med ansvar for studenthusets fremdrift. Der er det representanter fra administrasjonen i SiO, SiOs hovedstyre, Oslomet og VT sammen med tre faste studentplasser oppnevnt av VT.

I et internt referat fra et av styringsgruppens møter gir et av medlemmene uttrykk for at det er «vanskelig å se hva kjernen til SO23 skal være». Referatet er fra 30. januar 2023.

Konfrontert med dette svarer VT-leder Torsvoll, som leder styringsgruppens arbeid, at diskusjonen omhandlet kritikk av hvordan de kommuniserer prosjektet utad. Han mener derfor at utsagnet er tatt ut av kontekst.

Betyr det at du mener det er klart hva SO23 skal være?

– Ja, sier Torsvoll.

Men hvis det er tydelig så burde det vel ikke være så vanskelig å få det ut i en kommunikasjonsstrategi?

– Det er nok enklere sagt enn gjort. Selv om vi har et klart bilde av hva dette skal bli, er det ikke alltid vi klarer å få det tydelig ut, fortsetter han.

SiO-direktør Eskelund sier at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av at det er uklart hva studenthuset skal være.

Administrerende direktør i SiO: Andreas B. Eskelund.

Håp om billig pils i 2025

Ifølge styreleder i SiO, Stine Johannessen, vil vedtak for igangsettelse av SO23s rehabilitering «eventuelt» fattes på SiOs hovedstyremøte 6. desember. Torsvoll håper at han kan tilby Oslostudentene billig pils.

– Billig pils finner du i student-Oslo uansett. Men håpet er jo at det skal bli et til her, sier Torsvoll fra oppussingsobjektet SO23.

Når ser du for deg åpning?

– Hva skal jeg si der? Drømmescenarioet hadde jo vært at det var klart til åpning mot slutten av 2024 eller starten av 2025, avslutter Eskelund.

Powered by Labrador CMS