UiO svarer om Akademiaavtalen med Equinor

«Før vi tar beslutningen om en eventuell ny avtale med Equinor, skal vi diskutere dette grundig med dekaner, involverte fakulteter og fagmiljøer samt Studentparlamentet», skriver Svein Stølen og Mette Halskov Hansen i sitt tilsvar til Naturvernstudentene.

Publisert Sist oppdatert

UiOs samarbeidsavtale med Equinor går ut i år. Den har finansiert grunnforskning ved universitetet vi ellers ikke ville hatt midler til å sette i gang, knyttet til bærekraftige energiløsninger.

UiO har fått tilført 10 millioner kroner årlig i perioden 2019-2023 gjennom Akademiaavtalen. Pengene er blitt brukt til fri grunnforskning innen energi- og klimarett, maskinlæring, miljøgeologi og nye energisystemer – områder som er grunnleggende viktige for å få til en bærekraftig energiomstilling.

Når avtaleperioden nå går mot slutten, skal vi oppsummere hva den har ført til og vurdere veien videre. Det er ingen automatikk i at avtalen fornyes, men vi ønsker heller ikke på forhånd å avvise all forskningsstøtte fra Equinor.

Det er en stor og begrunnet uenighet om hvorvidt universitetet i det hele tatt skal ta imot forskningsmidler fra private eller statlige firmaer som jobber innen, for eksempel, energisektoren eller legemiddelindustrien. Før vi tar beslutningen om en eventuell ny avtale med Equinor, skal vi diskutere dette grundig med dekaner, involverte fakulteter og fagmiljøer samt Studentparlamentet.

Premissene for en eventuell ny avtaleperiode vil uansett være de samme som ligger til grunn for inneværende avtale: Fri og uavhengig forskning innen bærekraftig energi og energiomstilling, basert på aktiviteter som er foreslått av fagmiljøer og enheter ved UiO.

Powered by Labrador CMS