UiO svarer om manglende klimasatsing

Det viktigste vi gjør her på universitetet innen klima, miljø og bærekraft er å forske og gi studentene den kompetansen som trengs for å løse klimakrisen.

Publisert Sist oppdatert

«Hvor ble det av Universitetet i Oslos klimasatsning?» spør Jonas Fløde og Linnea Barberini i Grønn Liste. Det er et betimelig spørsmål, all den tid klima- og miljøendringene er vår tids største utfordring. Jeg har full forståelse for utålmodigheten.

Når det er sagt, UiO gjør mye på dette feltet – og mer skal det bli. Som Fløde og Barberini påpeker har vi en ambisiøs Strategi 2030. Vi har dessuten en helhetlig klima- og miljøstrategi, med en tiltaksplan med mer enn 80 tiltak. Sistnevnte skal revideres årlig, og her vil innspillene fra Studentparlamentet være viktige.

Vi skal bli flinkere til å informere studenter, ansatte og omverden om hvordan vi jobber. I juni lanseres nye bærekraftsider på UiOs nettsider, som gir et helhetlig bilde av dette arbeidet. Her vil også fakultetene og enhetene presentere sitt bærekraftarbeid. På nettsiden vil også årlige klimaregnskap presenteres, slik at vi alle kan følge med på utviklingen fram mot målet om å halvere utslippene våre i 2030, sammenliknet med 2018.

Jeg vil trekke fram noe av det vi gjør som jeg er særlig fornøyd med:

  • Vi har opprettet et studentdrevet Grønt kontor. Ni studenter er ansatt for å finne gode ideer og klimaløsninger på UiO.
  • Til våren lanserer vi «bærekraftsertifikatet», en pakke med 20 studiepoeng tverrfaglige emner innen klima, miljø og bærekraft som alle studenter kan ta i løpet av sin bachelor, og som gir et håndfast kompetansebevis på vitnemålet.
  • Det jobbes med en ny cateringavtale for bærekraftig mat. UiOs egne forskere er involvert i arbeidet, og den nye avtalen trer i kraft til høsten.
  • En arbeidsgruppe jobber med ny reisepolitikk for å få ned utslipp fra reiser – forslagene kommer før sommeren.
  • Et utstyrsbibliotek er åpnet på HumSam-biblioteket.
  • Bærekrafthuset: En arbeidsgruppe kommer med forslag i løpet av høsten.
  • Vi jobber med en helhetlig mobilitetsplan som gjør det lettere å bevege seg miljøvennlig til og fra campus.
  • UiO:Energi og miljø har dessuten en rekke konkrete og til dels nye aktiviteter.
  • Eiendomsavdelingen jobber med energieffektivisering i alle bygg.

Siden 2018 har UiO bestilt årlige klimaregnskap. Det er et viktig arbeidsverktøy for å vurdere hvordan vi ligger an mot målet om å halvere utslippene våre, og ikke minst på hvilke felt vi har mest å gå på. Tiltakene våre skal være i tråd med det som monner. Regnskapet for 2021 er dessverre forsinket, men er nå rett rundt hjørnet. 2022-regnskapet venter vi også på. Disse vil utgjøre et viktig grunnlag for revideringen av tiltaksplanen som skal gjøres før sommeren. Når regnskapene er klare, blir de publisert for alle interesserte.

Det viktigste vi gjør her på universitetet innen klima, miljø og bærekraft er likevel å forske – samt å gi studentene den kompetansen som trengs for å løse klimakrisen. Derfor er jeg takknemlig for engasjementet til Grønn liste og andre studenter, og møter gjerne dere og Studentparlamentet for å snakke mer om klima- og miljøtiltakene på UiO og hvordan vi kan bli enda bedre.

Powered by Labrador CMS