Borten på bærtur

LO-studentene er imot innføringen av skolepenger ved offentlige utdanningsinstitusjoner i Norge. Norsk akademia bør få fokusere på å rekruttere de skarpeste hodene.

Publisert Sist oppdatert

Minister for høyere utdanning Ola Borten Moe har som kjent bestemt at studenter fra utenfor EØS og Sveits skal begynne å betale skolepenger, og 7. mars kom vedtaket fra Universitetsstyret. Prisen på medisinstudiet på UiO – rangert som nummer 126–150 i verden av Times Higher Education i 2023 – skal ligge like oppunder Imperial College Londons, rangert som nr. 4. Mastere i realfag vil koste nesten like mye som ved University of Oxford. Det er dårlig politikk, og så vidt undertegnede kan forstå også dårlig butikk.

Det internasjonale mangfoldet på norske campuser er viktig. Utdanningen skjer vel så mye utenfor forelesningssalen som i, og perspektiver og impulser fra andre kulturer styrker både læringen og dannelsesreisen. Tilsvarende styrker de også utdanningsinstitusjonene. Og som Kunnskapsdepartementet formulerte i en stortingsmelding fra 2021 at interkulturell forståelse er «helt grunnleggende for vår fremtid og vår evne til å løse de utfordringene verden står overfor.»

Norge stiller med et utfordrende utgangspunkt til kampen om de internasjonale studentene. Bare å bo her er dyrt, og de må stille med penger tilsvarende basislånet til lånekassen hver høst for å bevise at de har råd. Vi snakker et språk med store variasjoner og liten relevans i verdenssammenheng, som de fleste studiene også krever at man er flytende i.

Det estimeres at antallet studenter i gruppen som skal pålegges skolepenger vil falle med 70 prosent til høsten. Skolepengeforsvarerne viser i den forbindelse gjerne til at Sverige og Danmark hentet seg inn igjen etter lignende fall da de innførte skolepenger der. Men der er rangeringene høyere og skolepengesatsene lavere.

Verst er likevel den ideologiske dreiningen: markedsorientering av norsk akademia. Borten Moe kunne melde at universiteter og høgskoler måtte se seg om etter alternative inntektskilder. Institusjonene som gjør seg attraktive for internasjonale studenter vil belønnes økonomisk. Og da for de rikeste heller enn for de smarteste. En slik målstyring virker ikke harmonisk med samfunnsoppdraget sektoren har.

Norsk akademia bør få fokusere på å rekruttere de skarpeste hodene. LO-studentene er imot innføringen av skolepenger ved offentlige utdanningsinstitusjoner i Norge, og håper regjeringen finner tilbake til løftene i Hurdalsplattformen. Markedsorientering fungerte dårlig i helsesektoren, og vi håper universitets- og høgskolesektoren får slippe før det går så langt.

Powered by Labrador CMS