Gir muligheter: Kunstkollektivet Shillet Benat har som mål å lage utstillinger for unge kunstnere å vise frem kunst.

Skapte eget kollektiv for å forvandle skam til stolthet

Student Sara Mreihi (22) og tidligere student Sipel Rachid (27) startet eget kunstkollektiv for å skape en plattform de selv har savnet: – Vi har lyst til å satse på alle minoriteter fordi alle trenger det.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg tror hele samfunnet i Oslo trenger mer av oss, sier Sara Mreihil (22). 

Det er mange kunstnere med minoritetsbakgrunn som ikke får en plattform eller et fellesskap

Sara Aziz (25), psykologistudent ved UiO og kunstner

Hun og venninnen Sipel Rachid (27) har nettopp startet Shillet Benat (arabisk slang for the girl gang) – et kunstkollektiv som vil gi en mulighet til unge kunstnere med vest-asiatisk bakgrunn. Gjennom prosjektet vil de arrangere utstillinger hvor kunstnerne får delta i et fellesskap og vise frem kunsten sin.

Grunnleggerne møttes da de begge studerte Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo (UiO) i fjor. Da innså de fort at de hadde en felles interesse – de savnet mer synlighet av unge kunstnere med minoritetsbakgrunn i Norge. Herfra tok de saken i egne hender, og vi blir med dem 11. mai på kunstkollektivets første utstilling.

Vestens kanon

Mreihil og Rachid fikk idéen på en studierelatert hyttetur hvor samtalene handlet om hvor underrepresentert minoriteter var i den norske kunstverdenen. Mreihil har tidligere tatt en bachelorgrad i kunsthistorie ved UiO, og merket hvordan mye av pensumet dreide seg om vestlige kunstnere og kunstepoker.

– På kunsthistorie lærer du bare at grekerne fikk inspirasjon fra egypterne, men du går ikke i dybden på hvordan egypterne begynte med skulpturkunst.

Kunstkollektivet Shillet Benat startet med et fokus på Vest-Asia, men begge grunnleggerne gjør det klart at de vil løfte frem alle minoriteter. 

– Vi har lyst til å satse på alle minoriteter fordi alle trenger det. Vi kjenner alle på det samme strevet, bemerker Mreihil.

Skape felleskap: De to studievenninnene Sara Mreihil (22) og Sipel Rachid (27) har startet kunstkollektivet Shillet Benat for å gi unge kunstnere med minioritetsbakgrunn en arena for å få et felleskap.

Ekstra viktig

Viktigheten av initiativet ble spesielt tydelig for dem etter 7. oktober, da krigen i Palestina brøt ut. Mrehili som er halvt palestinsk, var bekymret for hvordan mediene ville fremstille situasjonen og mulige negative stereotypier om hennes kultur.

– Det som har skjedd i Palestina har pågått lenge før vi ble født, og det har påvirket oss hele livet, sier Rachid og understreker betydningen av prosjektet Shillet Benat.

Mreihils far er barnelege og befinner seg for tiden i Gaza med den humanitære organisasjonen Norwac. Han skulle komme hjem før utstillingen, men ble forhindret etter utviklingen i Rafah. Nå er Mreihil usikker på når hun får se ham igjen.

– Dette er grunnen til at det har vært viktig for meg å støtte Norwacs arbeid, sier hun.

Pengene som tjenes på kveldens utstilling skal derfor doneres til Norwac og veldedighetsorganisasjonen Innocents Norge.

Skam som barnemat

Både Mreihil og Rachid forteller at deres barndom i Norge var preget av utfordringer knyttet til identitet. Derfor er det viktig for dem å vise at man skal være stolt av sin bakgrunn og kultur.

Dette handler om å være stolt av foreldrene våre og bakgrunnen deres, uansett hvor vi har vokst opp

Sara Mreihil (22), studerer Midtøsten-studier ved UiO og grunnlegger av Shillet Benat

– For oss innvandrerbarn må man gjennom en prosess for å akseptere sin egen kultur og røtter. Det tror jeg at mange kan kjenne seg igjen i. Som yngre har man ofte følt mye skam og at man er annerledes, sier Rachid.

De peker på at negative fordommer er en sterk årsak til skammen de har kjent på.

– Når man i Norge snakker om folk fra Libanon og den delen av verden, så føler jeg at man assosierer det med terrorister, krig, tvangsekteskap og æreskultur. Man snakker ikke om hvor stolte kvinner er og hvor mye makt de har, sier Mreihil.

Kunstnerne ønsker å fremheve de positive aspektene ved deres bakgrunn, som de mener er blitt underrepresentert. De vil oppfordre andre med minoritetsbakgrunn til å gjøre det samme. Mreihil og Rachid legger vekt på at prosjektet skal vise yngre generasjoner verdien av deres kulturer, samtidig som eldre generasjoner skal bli verdsatt.

Kunst for veldedighet: Gruppens første utstilling samler penger til veldedigheten Innocents Norge og den humanitære organisjonen Norwac.

Denne stoltheten og feiringen av vest-asiatisk kultur er viktig for Dana Jdid – eieren av Baba Bar – og er grunnen til at hun ønsker å være vert for utstillingen.

– Kunstnerne forteller en mangfoldig historie om hva det betyr å tilhøre Vest-Asia og samtidig være norsk, sier Jdid.

Solidaritet gjennom kunst

Selv om kunstkollektivet Shillet Benat er i en tidlig fase, har de klare ambisjoner for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. På lang sikt ønsker de å gi kunstnere med minoritetsbakgrunn et støtteapparat og muligheter til å etablere seg selv. 

Dette setter kunstnerne som deltar på utstillingen pris på. Blant dem finner vi kunstneren Sara Aziz (25), som studerer psykologi ved Universitetet i Oslo.

– Jeg synes Shillet Benat er en fantastisk idé. Det er mange kunstnere med minoritetsbakgrunn som ikke får en plattform eller et fellesskap. Jeg tror det er mange som kan dra nytte av dette. Det er noe som har manglet og som endelig er på plass, sier Aziz.

Som kunstner har hun selv opplevd mye støtte og engasjement blant minoriteter, men hun synes det har vært vanskelig å nå ut til majoritetsbefolkningen.

– Jeg håper flere kunstnere med minoritetsbakgrunn tør å ta mer plass.

I utstillingslokalet på Baba Bar er det tydelig at konflikten i Palestina har satt sitt preg på utstillingen. I løpet av kvelden samlet de inn 26076 kroner til Innocents Norge og Norwac.

– Dette handler om å være stolt av foreldrene våre og deres bakgrunn, uansett hvor vi har vokst opp, sier Mreihil.

Powered by Labrador CMS