Mistenkeliggjøres: Svein Skarheim, forlagssjef i Universitetsforlaget, opplever at Kunnskapsdepartementet mistenkeliggjør fagbokbransjen.

– Jeg blir målløs

Forlagssjefen i Universitetsforlaget fortviler over regjeringens bestemmelse om å legge alle fagbøker ut på konkurransemarkedet.

Publisert Sist oppdatert

*Dette er saken:*

  • Den såkalte Bokavtalen ble innført i 2005 som avløser for Bransjeavtalen fra 1998.
  • Avtalen gir bl.a. forlagene mulighet til å fastsette samme utsalgspris over hele landet for fagbøker.
  • I juni i fjor vurderte regjeringen endre Bokavtalen ved å innføre frie priser på fagbøker fra og med 1. januar 2011. Dette betyr at fagbøker konkurranseutsettes fra andre aktører og kan true fagbokhandlene og -forlagene.
  • Etter press fra blant annet Norsk studentorganisasjon og Universitets- og høgskolerådet ble endringen utsatt i to år, og vil ikke gjøres gjeldende før i 2013.
  • Kilder: Store Norske Leksikon, Bok & Samfunn.

Om to år vil fastprisen på fagbøker innen høyere utdanning erstattes av frie priser. Forlagssjef i Universitetsforlaget mener dette vil føre til at pensumbøkene blir dyrere, og forlagene smalere.

– Ordningen vil ramme studentene ved at tilfanget av norskspråklige lærebøker vil bli mindre. Bokhandlene vil rammes først, og dette vil igjen ramme forlagene. Med all sannsynlighet må vi snevre inn bredden, og styre unna smale utgivelser. Ex.phil.-pensumet vil kanskje bli en femtilapp billigere, men de smale fagene vil sannsynligvis få dyrere bøker, sier han.

Sterk motstand fra bransjen og Norsk Studentorganisasjon fikk med et nødskrik utsatt iverksettelsen av vedtaket i to år. Kunnskapsdepartementet stiller seg bak regjeringen, og statssekretær Kyrre Lekve ser endringen som uproblematisk.

– Vi ser ikke noen stor dramatikk i dette. Det finnes mange endringskrefter i denne bransjen, og vi ser ikke at fastpris eller fripris er de tyngste drivkreftene. De tilbakemeldingene vi har motatt, er at konkurransen hovedsakelig kommer fra utenlandske bøker på nett.

Han mener også at fastprisordningen ikke nødvendigvis har så positive effekter.

– Så langt har det ikke blitt dokumentert at fastprisordningen er et effektivt virkemiddel for mangfold og kvalitet i fagbokbransjen, sier Lekve.

Politisk falitt

Skarheim opplever at dokumentasjonen allerede finnes.

– Dette er måten en skikkelig god liberalist snakker på. En person som ikke har ambisjoner om at ting i samfunnet styres politisk, og som ikke tror på blandingsøkonomi.

– Vi mener at våre samlede høringsuttalser til lovendringen er det beste beviset på at fastprisordningen fungerer. Vi har blitt pålagt en tung bevisbyrde, og uansett hvor god dokumentasjon vi fremlegger, er det aldri bra nok. Dette er en politisk fallitt, sier Skarheim.

Han er heller ikke enig i beskrivelsen av situasjonen som udramatisk.

– Hvordan vil Lekve belegge at dette er udramatisk? Han har lest høringsuttalelsene, hvor samtlige skriver at dette i største grad er en dramatisk situasjon. Jeg blir målløs.

Vil ramme småfagene

Skarheim frykter at å fjerne fastprisordningen vil gå ut over de små fagene, og han mener at utviklingen av norske fag- og lærebøker vil kreve storstilt forsterkning av andre virkemidler.

– I dag finnes det for eksempel en støtteordning for utvikling av lærebøker innen små fag. Denne må styrkes dramatisk, og må inkludere digitale virkemidler, sier han.

Også Lekve presiserer at fagbokbransjen bør bruke de neste to årene på å forberede seg på friprisregimet.

«Om to år vil unntaket fra konkurranse for fagbøker falle bort.»

Kyrre Lekve, statssekretær

– Om to år vil unntaket fra konkurranse for fagbøker falle bort. Friprisordningen er nå blitt utsatt, og det er viktig at bransjen bruker denne tiden til å skaffe seg oversikt over de eventuelle svakhetene i et friprisregime, sier Lekve.

Powered by Labrador CMS