Høyre lukker døra for gode hoder

SVs bystyrekandidat Kaveh Kawousi svarer på et leserinnlegg fra Høyres bystyrekandidat Oscar Christopher Husebye

Publisert Sist oppdatert

Høyres Oscar Christopher Husebye hevder i Universitas 9. mai at Oslo blør gode hoder til andre studentbyer og skylder på det rødgrønne byrådet. Ironisk nok er Høyre med på å skrote gratisprinsippet ved å innføre skolepenger for ikke-europeiske studenter, noe vi allerede ser gir en mindre kvalifisert og mangfoldig studentmasse. Dette er å lukke døra for gode hoder!

Husebyes forslag om å tillate å drikke øl i parker for å bøte på knapp studentøkonomi og psykiske helseutfordringer i studentmassen, virker uforståelig og fjerner fokus fra de reelle problemene. Nei Husebye, det er ikke radikalt å la 19-åringer pilse i parken. Ta gjerne en tur til Oslos parker – de er både vakre og fylt med berusede 19-åringer. Det er ikke der skoen trykker.

At Oslos studenter kan reise trygt, raskt, grønt og kollektivt er også godt for lommeboka vår.

Oslo SV vil fokusere på studentsaker som faktisk monner. Vi skal få fortgang i studentboligbyggingen gjennom prioritert regulering, rettede salg av kommunale tomter, færre rekkefølgekrav og renoveringstilskudd slik at boligmidler uavkortet benyttes til boligbygging. På Stortinget har vi fått gjennomslag for å øke kostnadsrammen til studentboliger som vil gjøre det mulig å bygge flere boliger raskere.

Vi skaper en tredje boligsektor i Oslo som vil gjøre boligmarkedet tilgjengelig for flere. Dette er en bedre løsning enn å skrote leilighetsnormen slik at utbyggere kan selge knøttsmå leiligheter til millionbeløp, slik Høyre tar til orde for.

Vi skal fortsette satsingen på kollektivtransport, innføre studentrabatt på alle Ruters billettyper og fjerne aldersgrensen på studentrabatten. Takket være det rødgrønne byrådet er Oslo dessuten godt på vei til å bli en reell sykkelby. At Oslostudenter kan reise trygt, raskt, grønt og kollektivt er også godt for lommeboka vår.

Oslo har et fantastisk kulturtilbud som vi skal fortsette å berike og tilgjengeliggjøre. Vi vil innføre studentrabatter på alle kulturopplevelser som mottar kommunal støtte og gi tilskudd til det nye studenthuset i St. Olavs gate.

Studentenes psykiske og fysiske helsesituasjon er alvorlig. Derfor skal vi styrke SiOs psykiske helsetilbud, som vil gjøre at flere får hjelp raskere. Vi skal også styrke SiOs kompetanse og helsetilbud på seksuell helse, inkludert bedre kompetanse om overgrep og kjønns- og seksualitetsmangfold. På Stortinget er vi i gang med en tannhelsereform der vi begynner med å gi et billigere tannhelsetilbud til de yngste.

Oslo er Norges dyreste studieby og norske studenter er kraftig underfinansiert. Det aller viktigste tiltaket for å bedre situasjonen er selvfølgelig å øke studiestøtten. Høyre er aktiv motstander av dette og er med på å innføre studieavgift for ikke-europeiske studenter. Dette gjør det vanskeligere for Oslo å tiltrekke seg dyktige studenter. Takket være SV får norske studenter til høsten en rekordstor økning i studiestøtta. Vil vil jobbe for å øke den ytterligere, reversere studieavgiften og samtidig gjennomføre en rekke lokale tiltak som vil gjøre Oslo til Norges beste studentby.SS

Powered by Labrador CMS