Utdanning for alle: Om lag hundre studenter møtte opp foran stortinget onsdag kveld for å ta avstand fra regjeringens forslag om å innføre skolepenger for studenter fra områder utenfor EU og EØS.

Studentene mobiliserer

Onsdag kveld demonstrerte studenter over hele landet mot regjeringens forslag om å innføre skolepenger for internasjonale studenter.

Publisert Sist oppdatert

“De som ikke hopper nå støtter skolepenger”.

Det roper Julia Giæver, leder av Oslo Sosialistiske Studenter til de oppmøtte foran stortinget. Alle hopper, alle jubler.

Onsdag kveld har rundt hundre studenter, organisasjoner og engasjerte møtt opp foran Stortinget til demonstrasjon. Beskjeden er tydelig: de mener regjeringen skuffer i forslaget til statsbudsjettet.

De mener det er et “studentfiendtlig statsbudsjett”, slik arrangementsteksten lyder. De oppmøtte er til stede for å vise at de ikke støtter regjeringens forslag til statsbudsjett. Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslår at studenter fra områdene utenfor EU/EØS nå må betale skolepenger.

Nå er ikke tida for å sette en prislapp på utdanninga i Norge, sier Sæther og beskriver forslaget usolidarisk.

Oline Sæther, leder av Studentparlamentet ved UiO

I Hurdalsplattformen, regjeringsplattformen som ble lagt frem i fjor, skrev de at utdanning fremdeles ville være gratis, for både norske og utenlandske studenter. Nå skroter de egen politikk og foreslår å gå vekk fra dette.

– Det er tydelig et tema som engasjerer veldig, sier leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Oline Sæther og viser til at studentene i Trondheim, Ås, Universitetet i Nord i Bodø, Levanger, Stavanger, og Volda demonstrerer samme kveld. Studenter i hele Norge demonstrerer mot regjeringens forslag onsdag kveld.

Hever stemmen: Om lag hundre studenter har møtt opp for å markere hva de mener om regjeringens utdanningspolitikk. “De som ikke hopper nå støtter Borten Moe”, høres det på Løvebakken.

Det er Studentparlamentet ved UiO, Oslomet, Velferdstinget og Oslo Sosialistiske Studenter som står bak demonstrasjonen. En rekke organisasjoner er oppført som støttespillere.

Mener det er forskjellsbehandling

– Jeg tenker det vil være skikkelig trist fordi man mister så mye mangfold, og en masse kunnskap vil gå i glemmeboka, sier Majken Hove Jensen (29).

Hun kommer fra Danmark, og studerer kunst og håndverk på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Onsdag kveld møter hun opp foran Stortinget sammen med medstudent på KHiO Hannah Stockem (26) for å støtte kravene fra studentbevegelsen.

– Jeg synes det viktig at alle får lov til å komme hit uten at det skal komme an på hvor mye penger du har, sier Jensen.

Studenter fra EU- og EØS-land må ikke betale skolepenger hvis forslaget vedtas. Likevel synes hun det er urettferdig. Stockem stemmer i:

– Det blir en forskjellsbehandling. Noen må betale, og noen må ikke betale.

Utdanning for alle: Studentene Hannah Stockem (26) og Majken Hove Jensen (29) mener det er usolidarisk å innføre skolepenger for studenter som kommer fra områder utenfor EU og EØS.

Bélen Santillán (44) studerer også på KHiO. Om det foreliggende forslaget hadde vært innført, måtte hun ha betalt for å studere i Norge:

Det blir en forskjellsbehandling. Noen må betale, og noen må ikke betale. sitatbyøline: Hannah Stockem (26), student

– Jeg kommer fra det Globale Sør. For meg er det overraskende at de kutter fra et spesifikt område i verden, som er det Globale Sør, sier hun når Universitas møter henne på demonstrasjonen. Hun omtaler forslaget som “falsk sparing”:

– Vi betaler skatt og alt, men vi må vise at vi ikke skal utnytte velferdssystemet. Hvis vi får en jobb, så må vi jo skatte.

Santillán kom til Norge fordi det var trygt og fordi hun ville studere.

Kom for studier: – For meg er det overraskende at de kutter fra et spesifikt område i verden, som er det Globale Sør, sier KHiO-student Bélen Santillán (44). Onsdag kveld viser hun motstand mot regjeringen foran stortinget.

– Ikke noe mer, ikke for å ta noe fra noen. På mitt studie er de fleste internasjonale studenter, og jeg tror vi bringer med mye, vi er generøse med hva vi vet og hva vi har opplevd.

– Setter prislapp på studiet

Universitas utsendte rapporterer om god stemning og et lydhørt publikum. Det deles ut skilt til demonstrantene: “free education”, “øk studiestøtta nå!” og “no to an elitist education”.

– Forslag om å innføre skolepenger har engasjert veldig. Det rokker ved prinsippet om gratis utdanning. Nå er ikke tida for å sette en prislapp på utdanninga i Norge, sier Sæther og beskriver forslaget usolidarisk.

Oslo-demonstrasjonen demonstrerer også for at studiestøtta festes til grunnbeløpet i folketrygden. Da ville den blitt justert automatisk etter prisveksten i samfunnet. Regjeringen foreslo derimot ingen festet økning i forslag til statsbudsjett. I dag blir studiestøtta prisjustert i Stortinget.

På parolene står alt fra “øk studiestøtta nå”, “stopp skolepenger”. Studenter har med ujevne mellomrom demonstrert mot politikken på feltet. Sæther viser til 2014, 2018 og 2021.

– Mobiliserer best sammen

Engasjementet gleder også leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Maika Marie Godal Dam:

– Det er utrolig fint å se at studenter over hele Norge nå velger å si tydelig fra. Dette er en sak studenter fra hele Norge er opptatt av.

I september uttalte imidlertid nestleder i NSO Simen Oftedahl til Universitas at “Vi sitter ikke her på NSO-kontoret og planlegger et studentopprør”. Godal Dam stiller seg fremdeles bak den uttalelsen.

– Det er jo en stor forskjell på å planlegge noe og reagere på noe. Aksjoner fungerer best når man reagerer umiddelbart. Derfor sitter vi ikke på kontoret og planlegger aksjoner.

– Det må komme nedenfra og opp. Studenter fra hele landet tar selv initiativ til det. Vi stiller oss bak dem og hjelper til med det, sier hun.

– Tror dere politikerne vil lytte til budskapet?

– Jeg tror at dette er én ting av veldig mange ting vi gjør. Summen av de tingene håper og tror jeg at vil gjøre en forskjell og at de stopper forslaget om å innføre skolepenger for internasjonale studenter.

– Det er viktig at det kommer nedenfra. Vi som studentmasse mobiliserer veldig mye bedre sammen, sammenlignet med seks stykker på kontor.

Powered by Labrador CMS